En ære å bli invitert?

PARALYMPICS: Jeg er blitt invitert til å delta i det offisielle kinesiske underholdningsprogrammet i Olympic Village under Paralympics i Beijing, sammen med den statlige kinesiske eliteartist-troppen «China Disabled People’s Performing Art Troupe». De vil framføre min operamusikal «Some Sunny Night», om den norske «maratonhelten», cystisk fibrose rammede Ketil Moe fra Lillesand (1966-99) og hans kinesiske handikappede venn Mark Wang, som fikk et studiestipend til Norge av HM Dronning Sonja. Mark Wang er utpekt som offisiell fakkelbærer og frontfigur.

Jeg er blitt møtt med mange kritiske argumenter mot å delta i dette arrangementet. Mange sier: «Paralympics i Beijing vil ikke komme de funksjonshemmede i Kina til gode, men kun gi et øyeblikks glansbilde av landet og noen heldige utvalgte, og dekke over de egentlige utfordringer for funksjonshemmede».

Mark Wang selv er kanskje en av dem som kan uttale seg med tyngde om dette. Han er fra en fattig utkantprovins (Ningxia), og ble nektet skolegang da han ble lam i begge beina etter en flyulykke som 12-åring. Etter å ha fått utdannelse og oppmuntrende støtte til et nytt liv i Norge, har han blitt det store eksemplet for funksjonshemmede i Kina, ikke minst nå foran Paralympics. Mark forteller at forholdene i hans provins og andre utkantstrøk tross alt har blitt mye bedre når det gjelder utdannelse og integrering i samfunnet for funksjonshemmede, selv om det er langt igjen til norske forhold. Han tror også at denne utviklingen delvis skyldes at hans egen historie er blitt så kjent og opphøyet i Kina, blant annet gjennom denne operamusikalen. Etter samråd med Mark har jeg således bestemt å være stolt over invitasjonen og oppdraget under Paralympics i Beijing.