En annen Gud er mulig

Streng religionskritikk med glimt i øyet.

BOK: Det er et lite mirakel at forfatteren fortsatt tror på Gud, er inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest Jonas Gardells «Om Gud».

Tilsvarende krass utlegning av religionen skal man langt inn i Human-Etisk Forbund for å finne. Forskjellen er at den svenske homofile komikeren har humor, varme og snert. Og troen på at en annen Gud er mulig.

Bibelen

I «Om Gud» tar Gardell leseren med på en lang og omstendelig kulturreise med Bibelen som guide. Det starter med forskjellige guddommer og gudsforestillinger fra ulike stammer, folk og kulturer, som etter hvert smeltet sammen til Gud, ved hjelp av myndige stamfedre som Abraham, Isak og Jakob.

Gardell går kildekritisk til verks i jakten på en Gud som ikke bare elsker mennesker på gitte, spesifikke vilkår. Det er ikke lett, for Bibelen er full av uønskede helt fra starten: Abraham som bare bryr seg om Isak og Sara, men ikke trellkvinnen Hagar som ga Abraham hans førstefødte, Ismael. Begge blir sendt ut i ørkenen til den tilsynelatende visse død. Fordi de ikke passet inn i Guds offensive plan.

Betryggende

Jonas Gardell er en kravstor moral- og litteraturkritiker. Han plukker fra hverandre etablerte sannheter, peker på inkonsekvenser og tåpeligheter - med det formålet å skape en rausere og inkluderende religion. Han finner den ikke i regler, medlemskap og institusjoner, men «dersom vi tror, dersom vi tilhører Herren, da er vi kirken».

Også for ateisten må det være betryggende å vite at det finnes troende som Gardell der ute.