HISTORIE: Jon Ewos «50 hendelser som formet Norge» lærer barn om vikingtiden, heksebrenning, landssvikeroppgjøret og 22. juli. Illustrasjon: Ella Okstad
HISTORIE: Jon Ewos «50 hendelser som formet Norge» lærer barn om vikingtiden, heksebrenning, landssvikeroppgjøret og 22. juli. Illustrasjon: Ella OkstadVis mer

Anmeldelse: Jon Ewo - «50 hendelser som formet Norge»

En barnebok som ikke skjønnmaler norsk historie

Inspirerende, kritisk og mangfoldig historiebok, om alt fra vikingtiden til 22. juli 2011.

Historieundervisning i grunnskolen er ikke som da jeg tråkket mine barnesko på Nordstrand folkeskole for rundt 60 år siden. I dag er historie en del av samfunnsfaget, og opplæringen er ikke kronologisk og lineær, men tematisk.

Jon Ewo gjør et interessant grep med sin siste bok «50 hendelser som formet Norge». Han har tatt for seg et halvt hundretalls viktige hendelser i norsk historie som fortelles kortfattet og med illustrasjoner av Ella Okstad.

50 hendelser som formet Norge

Jon Ewo

5 1 6
«Et helhjertet forsøk på å øke interessen for historie blant barn.»
Se alle anmeldelser

La det være sagt med en gang; i vår moderne tidsalder der gamle og unge til overmål kan hente bilder og tegninger fra nettet, virker illustrasjonsmaterialet i denne boka både gammelmodig og lite inspirerende.

Bommer på målgruppa

Dette er ingen pensumbok. Målgruppa er ifølge forlaget barn fra 6 til 9 år. Sammenliknet med for eksempel bokserien «Nye Gaia», Gyldendals grunnbøker fra trinn 1 til 4, virker teksten relativt overambisiøs. Boka synes ikke å være skrevet for seks-, sju- og åtteåringer flest, men kanskje for niåringer. Dette ment som et tips til foreldre som også har skolebarn på 5. trinn.

For boka er så absolutt viktig, ikke minst for å inspirere barn til å lære om norsk historie, et felt som fra myndighetenes side synes å være langt mindre prioritert i dag enn for noen tiår siden.

Kritisk til historien

Tilbake til min egen barneskoletid husker jeg norsk historie som et interessant fag, men det var først da jeg begynte å studere historie at jeg forsto hvor subjektive og overnasjonalistiske de tidlige pensumbøkene mine hadde vært. Her er Jon Ewos bok på sitt beste. Forfatteren er sober og forklarende, men også til sine tider kritisk. Olav den hellige var langt fra så hellig som navnet tyder på, han var brutal, uforutsigbar – og lite populær. Påstanden om at han kristnet Norge kan også ifølge Ewo diskuteres, noe som relativt lett kan bekreftes i historisk kildemateriale.

Forfatteren har også et kritisk blikk på tida rett etter 2. verdenskrigs slutt i 1945. «Mange av historiene som ble fortalt om modige nordmenn, var overdrevne», skriver han og legger ikke skjul på at en del av det som skjedde under landssvikeroppgjøret var tvilsomt, ikke minst når det gjaldt behandlingen av norske kvinner som var sammen med tyske soldater, de såkalte «tyskertøsene».

Mangfoldig historie

All ære til Ewo som i vår tidsånd gir både kvinnekamp, samer og homofile en viktig plass i boka. Og her er det ingen kongerekker å pugge, eller en ovenfra og ned-historie. Vi møter herskere og vanlige folk – ispedd temaer som handler om de første pengene, de første trykte bøkene, heksebrenning og framveksten av det nå så antikvariske postvesenet.

Med gode tips for videre lesing gjør Jon Ewo etter denne anmelders mening et helhjertet forsøk på å øke interessen for historie blant barn her i landet. Ære være ham for det.

.