En bedre eldreomsorg

Norsk eldreomsorg er moden for å bli endevendt.

Meninger

Frp har hatt eldreomsorg som sin fanesak i valgkamp etter valgkamp. De kom til makta i valget i 2013 på løfter om lovfestet rett til sykehjemsplass og statlig finansiering av eldreomsorgen. I regjeringserklæringen ble løftet moderert til en forsøksordning. Hittil har vi sett lite til de konkrete initiativene.
Men i går kom Frp-leder Siv Jensen endelig på banen. Hun lanserer en forsøksordning i et utvalg norske kommuner om statlig finansiering av eldreomsorgen. Kommunene må søke om å delta. To ulike modeller skal testes. I Frp?s foretrukne modell, får staten instruksjonsrett overfor kommunen i spørsmål om tildeling av tjenester. Kommunene må forholde seg til nasjonale kriterier og en statlig satt budsjettramme. I den andre modellen skal kommunene selv tildele tjenester, men midlene øremerkes.
Siv Jensens målsetning er at kvaliteten, kompetansen og kapasiteten skal økes, slik at hverdagen for de eldre blir tryggere. Dette er en målsetning vi helhjertet støtter. Både journalistikk, forskning og tilsynssaker har de siste årene avdekket store og oppsiktsvekkende mangler i norsk eldreomsorg. Det dreier seg om omsorgssvikt, utnyttelse, tvang, mennesker som ikke får nok mat, som ikke får godt stell og eldre som ikke blir fanget opp av kommunens apparat. I noen tilfeller er det avdekket brudd på menneskerettighetene. Problemene er grundig beskrevet. Nå er det handling som teller.
Problemene i eldreomsorgen oppstår i krysningspunktet mellom dårlig kommuneøkonomi, mangel på leger og sykepleiere, lav bemanning, ufaglært arbeidskraft og midlertidig ansatte.
Det er bra at det kommer et initiativ fra eldre- og helse-partiet Frp. Siv Jensen sier at prøveprosjektet vil gi kommunene større forutsigbarhet når det gjelder finansiering av omsorgstjenester. Det kan godt være, og derfor er det forsøksordningene verdt.
Men vi tviler på at det er nok å endre på finansieringsmodeller. Det koster penger å få til en bedre eldreomsorg. Siv Jensen har alle forutsetninger. Det er finansministeren som sitter på pengesekken. I tillegg handler det også om å skape gode systemer i en videre forstand og om å gi det å arbeide med eldre den statusen det burde ha. Norsk eldreomsorg er moden for å bli endevendt. De blåblå har ballen.