DRASTISK KUTT: Etter regjeringens kutt får bare 200 av totalt 4000 barn i Groruddalen gratis kjernetid i barnehagen. Vi er usikre på om de vet hva de har gjort, skriver artikkelforfatterne. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
DRASTISK KUTT: Etter regjeringens kutt får bare 200 av totalt 4000 barn i Groruddalen gratis kjernetid i barnehagen. Vi er usikre på om de vet hva de har gjort, skriver artikkelforfatterne. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

En borgerlig fattigdomsfelle

De borgerlige partiene kutter denne sommeren gratis kjernetid i barnehagen for 95 prosent av barna i Groruddalen. Byrådet tar ansvar der regjeringen svikter.

Meninger

I 2007 innførte Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen, og utvidet senere ordningen til andre områder. Evalueringen viser at gratis kjernetid har vært en integreringssuksess:

Familier som ellers ikke ville ha hatt barn i barnehage har sendt barn i barnehagen.

Jo mer tid barna har fått i barnehagen, desto bedre har de gjort det på skolen.

SKOLEBYRÅD: Tone Hellevik Dahl.
SKOLEBYRÅD: Tone Hellevik Dahl. Vis mer

Ni år etter innføringen kutter Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra KrF og Venstre 95 prosent av ordningen. Fra juli vil det bare være familier med inntekt under 417000 kroner i året som får gratis kjernetid. I praksis er det bare 200 barn, av totalt 4000 i Groruddalen, som får gratis kjernetid. De borgerlige partiene kutter også støtte til rekruttering til barnehage og styrking av språktilbudet til foreldre i Groruddalen.

AP-LEDER i OSLO:  Frode Jacobsen.
AP-LEDER i OSLO:  Frode Jacobsen. Vis mer

Vi er usikre på om regjeringen, KrF og Venstre vet ikke hva de har gjort. De fire groruddalsbydelene melder til oss at konsekvensen vil bli at de som trenger barnehagen aller mest nå blir holdt utenfor. Det er dårlig integreringspolitikk og dårlig utdanningspolitikk. I realiteten innfører de borgerlige partiene en ny fattigdomsfelle i Groruddalen, som neste år vil forplante seg til Søndre Nordstrand. Dette er områder med levekårsutfordringer som ikke kan sammenliknes med noen andre områder i landet, og som trenger helt spesielle tiltak.

Byrådet og Oslo Arbeiderparti er dypt bekymret for situasjonen. Vi har nå, på kort tid og over kommunens eget budsjett, gått inn for å utvide gratis kjernetid til alle som tjener under 603000 kroner. Det er ingen fullgod erstatning, men det gjør at gratis kjernetid når nesten fire ganger flere enn med regjeringens ordning. I tillegg vil vi til høsten sette inn en rekrutteringsoffensiv gjennom dørbanking og oppfølging av barn som etter omleggingen vil stå utenfor barnehagefellesskapet.

Det er et paradoks at vi har en forskningsminister som velger å overse hva forskningen viser. Det er et paradoks at vi har en integreringsminister som avvikler det som er et av nyere tids mest vellykkede integreringstiltak. I 2017 kan velgerne bytte ut Torbjørn Røe Isaksen og Sylvi Listhaug, og gi Norge et nytt flertall som stopper nedbyggingen av våre beste tiltak for integrering og sosial utjevning.