En bransjepris

Jon Fosse fikk velfortjent hedersprisen under Brageprisutdelingen torsdag, etter fire nominasjoner. Ingen norsk dramatiker siden Ibsen har som han nådd ut i verden. Men selve Brageprisen strever fortsatt med å finne sin plass som den store norske bokprisen. Den har ingen klar profil og overstråles av Bokhandlerprisen, som speiler lesernes favoritter, og Kritikerprisen, med sitt kvalitetsstempel.

 Brageprisen er en bransjepris. Forut for nominasjonene, velger hvert forlag ut seks titler, som de melder på. Det betyr at bare en tidel av årets bøker er med i konkurransen. Tanken er at juryen ikke skal drukne i bøker. Men det vil alltid hefte ved prisen at vi lesere ikke vet hvilke bøker som ikke ble vurdert. Brageprisens problem er at den aldri er blitt tydelig nok for dem det gjelder: De som skriver og de som leser.