-KUNSTPERFORMENCE: Odd Nerdrum mener rettsprosessen mot ham minner mer om en kunstperformence enn en rettssak. Her fra Oslo tingrett. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
-KUNSTPERFORMENCE: Odd Nerdrum mener rettsprosessen mot ham minner mer om en kunstperformence enn en rettssak. Her fra Oslo tingrett. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / DagbladetVis mer

- En computer hadde ordnet saken bedre

Odd Nerdrum om den ferske dommen.

(Dagbladet): Odd Nerdrum ble i dag dømt til ett år og åtte måneder i fengsel av Borgarting Lagmannsrett. Av disse må Nerdrum sone åtte måneder.

- Denne straffesaken har vært en kunstperformance og lite mer. Det er tvilen som kommer påtalemakten til gode. En økonomisk straffesak skal handle om tall og beviser, ikke om kunstpolitikk, skriver Odd Nerdrum i en epost til Dagbladet, og legger til:

- En computer hadde ordnet saken bedre. For computeren har ingen følelser.

- Rimelig fornøyde Både straffen og beløpet han er dømt for å ha unndratt, er kraftig redusert fra de tidligere dommene mot Nerdrum.

Beløpet Nerdrum nå er dømt for å ha unndratt er på 6,9 millioner kroner, omtrent syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.

Faktum som Lagmannsretten nå legger til grunn, er i tråd med Dagbladets avsløringer høsten 2012.

Den gangen skrev Dagbladet at de nye avsløringene viser at Nerdrum høyst sannsynlig har skattet av alle inntekter, men at dokumentene ikke gir svar på om han skattet til feil land eller feil tid.

Nerdrums forsvarer John Christian Elden, kommenterer den ferske dommen på følgende måte:

-Vi er rimelig fornøyde, sier han til Dagbladet.

- Blir trodd på dokumentasjon Nerdrum har ifølge advokaten nå blitt trodd på at pengene han hadde i en bankboks i Østerrike senere ble utbetalt til ham via Forum Gallery i New York og senere blitt beskattet delvis på Island og i Norge. At dette var det sannsynlige hendelsesforløpet ble avdekket av Dagbladet i 2012 i en dokumentar der Dagbladet gravde frem flere nye bevis i saken.

Her finner du alle Dagbladets artikler i Nerdrum-saken.

- Vi gleder oss over at Nerdrum nå blir trodd på det han, også ved hjelp av Dagbladet, har kunnet dokumentere, sier Elden.

- Hvordan ser Nerdrum på å skulle sone i fengsel?

- Å anke straffeutmålingen er noe vi kommer til å diskutere, men vi har ikke tatt en avgjørelse ennå, sier Elden.

Opphevet dommen I etterkant av dommen på to år og ti måneder fengsel, gravde Dagbladet opp nye beviser i saken. Dette er dokumenter som både retten og forsvarerne har vist til under rettsbehandlingen.

Høyesterett opphevet fengselsdommen i 2013 fordi de mente dommen var for dårlig begrunnet:

«Høyesterett fant at domsgrunnene var mangelfulle for så vidt gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning — spørsmålet om en inntekt på 700 000 dollar var talt med to ganger og om et beløp på 450 000 dollar av dette var beskattet. Manglene gjaldt en betydelig del av det totale beløpet i saken. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling måtte derfor oppheves.», sto det i dommen.

Selv om Lagmannsretten nå tar høyde for at Nerdrum til slutt kan ha skattet av alle summene, fester de ingen lit til Nerdrums forklaring om at pengene i bankboksen ikke tilhøre ham fordi de ikke var hentet ut. De mener det faktum at Nerdrum har beskattet heler eller deler av beløpet på et seinere tidspunkt, ikke kan tillegges formildende vekt.

«Lagmannsretten er ikke i tvil om at Nerdrum med støtte fra galleriet bevisst har konstruert forklaringen», heter det i dommen.

Retten skriver også at skattesviket er gjennomført på en «særlig utspekulert måte».