«En debutant å merke seg»

For 30 år siden debuterte Helge Torvund. Da meldte Paal Brekke om en ny dikter å merke seg. - Jeg finner en modenhet hos denne debutanten som gjør at jeg setter kryss ved hans navn, skrev Brekke.

Dagbladet 4. oktober 1977: I dag presenterer Paal Brekke en ny dikter vi skal merke oss.

Helge Torvund, 26 år gammel, psykologistudent og lyrikkdebutant: Det står på baksiden av boka hans at «han har fått dei fleste litterære impulsane sine frå latinamerikansk mellomkrigslyrikk, mellom anna frå forfattarskapen til Pablo Neruda». Men for meg minner disse billedskapende diktene hans faktisk mer om europeisk, såkalt sensymbolisme (på norsk: nymodernisme), som jeg selv for en tretti år siden ble totalt innfanget av.

Kanskje er det derfor han virker så sterkt på meg: Han får meg til å tro at denne formen fungerer fremdeles.

For det finnes ikke noe anakronistisk her; det er unge reaksjoner, ungt nå-liv han gir uttrykk for. Jeg selv er riktignok halvgammel, og vet ikke hvordan yngre lesere vil reagere. Men her er for eksempel et dikt som åpner slik: «Eg ventar på deg/utanfor mentalsjukehuset/og tenker på den/privilegerte galskapen ...» Og som fortsetter lenger nede «Eg tenker på politikarar/som pratar mellom menneskeleppene sine/Det glinsar i vått gull/inne i munnane Dei talar lågt/om verda i dei svarte mappene/Eg ser dei falla nedover tids-sjakta/og verta blinde steinar i villahagar...»

Her er et annet dikt, som jeg kjenner meg igjen i. «Overalt er menneska delt i klassar/og kampen går for seg overalt/Eg er trøytt av å skjøna dette/og bed om ro til å sjå/at menneske er menneske.» Men ganske straks (han befinner seg i Sør-Europa) blir han antastet av en gravid souvenirselgerske, og må fullføre kjensle- eller tankegangen: «Ufødde, alt nå rører verda/ved din gjennomskinlege skulder/og talar på sitt løynde språk/om vilkåra til folket».

Om ung innflytter-ensomhet i storbyen handler mange av disse diktene; om kjærlighet, skuffelse, savn, møte. Men her er også meget, meget vakre dikt om det å oppleve en nær slektnings alderdom, nedvisning, død.

Jeg finner en modenhet hos denne debutanten, så vel i menneskelig holdning som i språk, i formutnyttelse, som gjør at jeg setter et stort kryss ved Helge Torvunds navn.

Helge Torvund

FOR ELLEVE ÅR SIDEN: I 1996 var Helge Torvund allerede godt i gang, her avbildet på Jæren etter å ha fått Det Norske Samlagets pris for diktsamlingen «Umerkeleg, merkeleg». Foto: JAN-PETTER DAHL
FOR ELLEVE ÅR SIDEN: I 1996 var Helge Torvund allerede godt i gang, her avbildet på Jæren etter å ha fått Det Norske Samlagets pris for diktsamlingen «Umerkeleg, merkeleg». Foto: JAN-PETTER DAHL Vis mer

«Hendene i byen»

44 s.

kr. 32,-

30 år senere er Torvund forfatter, psykolog, kritiker og lærer i Dagbladet.nos forum Diktkammeret. Les mer om ham på hans forfatterside

DEN GANG DA: - Her spelar den unge poeten gumbri i ein Berberlandsby i Marokko seint på 70-talet, skriver Helge Torvund selv om dette bildet.
<B>I DAG: Helge Torvund er i dag forfatter, kritiker, psykolog, samt lærer i Dagbladet.nos forum <a href="http://db.no/kammeret">Diktkammeret</A>.