OMDISKUTERT: Den tyske sosialdemokraten Thilo Sarrazin har solgt 1,3 millioner eksemplarer av den omdiskuterte boka «Deutschland Schafft sich ab» (no: Tyskland avskaffer seg selv). Foto: Scanpix
OMDISKUTERT: Den tyske sosialdemokraten Thilo Sarrazin har solgt 1,3 millioner eksemplarer av den omdiskuterte boka «Deutschland Schafft sich ab» (no: Tyskland avskaffer seg selv). Foto: ScanpixVis mer

En desorientert elites ansvarsfraskrivelse

Thilo Sarrazin har blitt hyppig nevnt etter 22. juli. I sin siste bok hevder han at Tyskland blir dummere og dummere i takt med demografiske forskjeller i fødselstallene.

ANMELDELSE: Anmeldelsen av «Deutschland Schafft sich ab» (no: Tyskland avskaffer seg selv) i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) slo fast at Thilo Sarrazin har forfattet en antimuslimsk pamflett, og ironiserte over at en økonom argumenterte for at islamsk innvandring måtte stoppes av genetiske grunner.

FAZ skrev også at ingen hindret Sarrazin i å hevde at muslimene som utgjør om lag seks prosent av Tysklands befolkning er ansvarlige for Tysklands undergang, men spurte hva de 94 prosent hadde gjort for sitt lands framtid, og konkluderte med at boka var uttrykk for en ansvarsfraskrivelse fra en desorientert elite.

Forsvinner Europa? Sarrazin, økonom og sosialdemokrat, tar utgangspunkt i demografiske kjensgjerninger, først og fremst av at Tysklands befolkning siden 2002 har gått tilbake. For at en befolkning skal opprettholdes numerisk må hver kvinne føde vel to barn. I Tyskland ligger tallet på 1,36 barn per kvinne.

Hva om de lave fødselstallene varer ved? Dør vi ut? Vil Europa forsvinne? Sarrazin mener at Tyskland kan gå under gjennom det han kaller en demografisk betinget uthuling av landets intellektuelle potensial. Dette skjer, hevder han, ved at Tysklands muslimer får flere barn enn andre tyskere.

Hvem skal utelukkes Før første verdenskrig var bekymringen stor fordi barnetallet gikk mest ned blant de velhavende klasser, mens det holdt seg uforandret i de lavere sjiktene i samfunnet. Dette, hevdet også rase- og slektshygienikerne, ville føre til en dekvalifisering av befolkningen. Den gangen ble det hevdet at vitenskapen og humanismen hadde eliminert det naturlige utvalg. Rase- og slektshygienen og eugenikken skulle rette på dette ved å utelukke personer fra avlen gjennom internering og sterilisering. Det er teoretikerne fra den gang Sarrazin har aktualisert. En tankegang som begynner sånn, ender med å peke på hvem som skal utelukkes.

Bekymret Darwin Det er deprimerende igjen å finne positive referanser til Francis Galton, grunnleggeren av eugenikken. Sarrazin referer også til den siste samtalen Alfred Russel Wallace hadde med Darwin. Her skal Darwin angivelig ha uttrykt seg meget dystert om menneskehetens framtid, det var åpenbart at det naturlige utvalg ikke spilte noen rolle i den moderen sivilisasjonen. Befolkningen ble for hver generasjon hovedsakelig fornyet fra underklassen og ikke fra middel- og overklassen.

Etter at Trond Berg-Eriksen anmeldte boka i Morgenbladet, skrev Ole Jørgen Anfindsen 22. oktober, redaktør av nettstedet HonestThinking: «Og når det gjelder dette med gjennomsnittlige IQ-nivåer og genetiske forskjeller av ymse slag, har Sarrazin åpenbart rett i at dette vil komme til å ødelegge Tyskland om man ikke får kontroll over utviklingen.» Hvis ikke dette blir innsett, fortsatte Anfindsen, ville «alternativene (...) bli enda verre». Hvilke alternativer er verre enn «sivilisatorisk selvmord» i Vest-Europa? Anfindsen pekte på hvem som hadde skylda: «representantene for det intellektuelle paradigmet som har ført oss ut i dette uføret.» Hvordan skal slik tale karakteriseres, som en meningsutveksling eller en trussel?

En desorientert elites ansvarsfraskrivelse