En døråpner til kunstlivet

Denne uka ble maleren Thomas Pihl (f. 1964) tildelt det ettertraktete ISCP-stipendet på ett års opphold i New York. Der venter både leilighet nær Washington Square og atelier i sjuende etasje på bygningen som huser de 21 stipendiatene, som hittil har kommet fra 60 land. Likevel innebærer det å være «artist in residence» ved ISCP - som betyr «Det internasjonale studio- og kuratorprogrammet» - noe mer enn tilrettelagte arbeids- og boforhold på Manhattan. Kunstnerne slipper å vandre på lykke og fromme for å få innsikt og kontakter i «The Big Apple's» omfattende kunstliv. Kanadiske Dennis Elliot, som leder institusjonen - og har vært med under juryeringen i Oslo - kan fortelle at her vil stipendiatene ha flere møter i måneden med kuratorer, kritikere og gallerister som går inn i grundige samtaler med dem.

  • - Det er ikke hvem som helst vi har etablert kontakt med, sier han. - Derfor driver ISCP en krevende siling av stipendsøkerne for at de skal kunne få utbytte av oppholdet.

Vi vil ha de beste. Den tidligere maleren, som har latt penslene tørke for mange år siden, hadde egne erfaringer å bygge på da han etablerte dette studioprogrammet. Elliot har også godord om innstillingen til de norske og nordiske kunstnerne som er Pihls forgjengere. Fra norsk side dreier det seg om markante yngre navn som elektronkunstneren Svend Påhlsson , installasjonsmakeren Børre Sæthre og fotografen Vibeke Tandberg . For alle tre har oppholdet resultert i gallerikontakter og utstillinger i New York og andre steder.

  • - Strøket med oppnavnet «Hell's Kitchen» nær Times Square er nytt som kunstnerkvarter, sier Elliot, - men du ser i New York samme prosess som i alle andre storbyer.

Kunstnerne er først ute når det gjelder å bringe nytt liv inn i bydeler med lav status, og når deres innsats har resultert i renovering og vitalisering av miljøene, kommer eiendomsmeklerne og tar over. Dette driver opp prisene og fordriver kunstnerne. Slik var det i SoHo, seinere East Village, nå i Chelsea og snart Williamsburg i Brooklyn.

  • New York er utvilsomt en tøff by å være kunstner i, og det gjør en institusjon som ISCP så viktig å satse på.

Fra norsk side blir stipendoppholdene finansiert i fellesskap av American-Scandinavian Foundation og Utenriksdepartementet. Elliot er fortvilt over at Manhattans myndigheter ikke kjenner noe tilsvarende ansvar for kunstnerne.- Her overlates utviklingen av miljøet til Wall Street!