En eldgammel humoroppskrift

I kveld fyller Team Antonsen Oslo Spektrum for andre gang. Medieviter Yngvar Kjus mener suksessoppskriften er flere hundre år gammel.

som åpner smekken i vitenskapens navn, Harald Eia som løper folkeopplysningens ærend med buksene rundt anklene, og Atle Antonsen som sauser inn skallen sin med surmelk i et endevendt fjernsynskjøkken. Først fylte de Norges mest populære sendeflate med det, i kveld fyller de Oslo Spektrum for andre gang. Stadig flere sluker det rått, stadig flere finner det uspiselig. Medieviter Yngvar Kjus mener oppskriften som splitter Humor-Norge er eldgammel.

- Når Team Antonsen gjennomfører et fjernsynskjøkken opp ned, blir det et perfekt bilde på den nye humorens bruk av såkalte karnevalske grep. Som i det middelalderske karnevalet snur de hele verden på hodet så vi kan få se den fra undersiden, sier han.

Etter to års nitid gjennomgang av gamle «Åpen Post»-episoder kunne Kjus i vår levere hovedoppgaven «Karneval i kringkastingen». I oppgaven, som fikk toppkarakter, bruker medieviteren 128 sider på å vise hvordan humorprogrammet bruker virkemidler fra middelaldersk karnevalshumor.

- DEN UTSTRAKTE BRUKEN

av vulgær humor er påfallende. Med Team Antonsen har kroppskomikken kommet desto sterkere, og det er nok grunnen til at de har blitt så populære. Et blottet skritt er noe de fleste kan forstå og le av, sier Kjus.

- Så humoren har blitt dummere?

- Ikke i det hele tatt. Det er en utbredt misforståelse at kroppslig humor er dårlig eller uintelligent. Eias mye omtalte blotting av «skrukken» er for eksempel en svært gjennomtenkt degradering av folkeopplysningsidealet. Han vrenger vår forestillingsverden og avslører at alle våre konvensjoner er konstruerte. Slik virker ikke humoren fordummende, men tvert imot fornyende og frigjørende, sier Kjus.

Etter at kringkastingsmonopolet falt i 1992 kom nye stemmer til i fjernsynshuset på Marienlyst. Mens de kommersielle kanalene måtte lage humor som lønnet seg, fikk NRKs nye humorister lov til å eksperimentere hemningsløst. NRK måtte fornye seg. Resultatet ble programmer som «Lille Lørdag», «The Show», «Direkte Lykke» og «Åpen Post». Programmer som alle hadde en brutal omgang med fjernsynets konvensjoner.

- Effekten blir ekstra stor når noe så konvensjonsbrytende får utspille seg i NRK, kanalen som i alle år har stått for og skapt de samme konvensjonene, sier Kjus.

MANGE FØLTE AT

det var mer enn fjernsynskonvensjoner som ble brutt i de nye programmene. Særlig med «Åpen Post» begynte klagene å melde seg. Kritikere mente den nye humoren var kynisk og hetsende. Av dem som reagerte aller kraftigst var visesangeren Finn Kalvik, som måtte ha profesjonell hjelp etter programposten «Finn Kalvik-nyhetene» i «Åpen Post».

- Finn Kalvik-saken er et eksempel på hvor galt det kan gå hvis man ikke er forsiktig nok. Kalvik visste garantert ikke hva han sa ja til. Da fulle ungdommer begynte å komme bort til han på byen for å tulle med ham var rammene for humoren blitt sprengt, og Kalvik ble aldri inkludert, sier Kjus.

Et motsatt eksempel var da Team Antonsen satt sammen en Idol-jury av ungdom med Downs syndrom. I etterkant av sketsjen har Norsk forening for utviklingshemmede rost komikerne for å behandle utviklingshemmede med respekt.

- I Team Antonsen fikk de utviklingshemmede være med og le, både av seg selv og av komikerne. I karnevalsk humor er alle inkludert i både en feiring og en latterliggjøring av seg selv. Vi kunne tydelig se og også de utviklingshemmede synes det var morsomt at alt ble snudd på hodet.

- Det er en hårfin balansegang?

- Ja, og derfor er det viktig at kunnskapen om humoren høynes, blant komikerne selv, men også i høyeste grad blant journalistene som kritiserer og omtaler den. Særlig ettersom humor får en stadig større plass i mediebildet, sier Kjus.

- En ting er det etiske, men hva med reaksjonene på blottinga?

- De som reagerer når Schau viser tissen sin er nok redde for at dette skal være den nye standarden. At kodene de er vokst opp med brytes ned. Da har de ikke forstått at humoren, akkurat som karnevalet bare kan eksistere innenfor et begrenset rom i tid og sted. Utenfor denne rammen av «Åpen Post» ville det ikke være særlig morsomt. Få skjønte for eksempel poenget med Bård Tufte Johansens «kyllingmann» da han brøt inn i TV2-nyhetene. Det ble bare absurd.

- Du mener kyllingmannen er mislykket?

- Prosjektet er mislykket som humor så lenge det befinner seg innenfor den strenge rammen til TV2s nyhetssending. Det var jo ikke før Eia og Johansen fikk forklart det hele på «Åpen Post» at stuntet ble stemplet som genialt, sier Kjus.

Kyllingstuntet er en av sketsjene som Kjus trekker fram i oppgaven. I spetakkelet som oppsto etter opptrinnet gikk Johansen ut og definerte kaklingen som satire. Kjus' analyse viser hvordan «Åpen Post» deretter måtte bruke resten av sesongen på å kvitte seg med satirestempelet. En rekke latterliggjørende sketsjer om kyllingmannens vekst og fall skulle gi Eia og Johansen alburommet tilbake.

- SATIREN HAR EN

veldig streng form, som ikke passet med redaksjonens profil. I «Åpen Post» var det latteren som var sjefen.

- Hvem er sjefen når Team Antonsen inntar Oslo Spektrum?

- Jeg tror ikke det er noe grunn til å være redd for at de selger seg ut, hvis det er det du antyder. At denne typen humor skal framføres for et fullsatt Oslo Spektrum har vel aldri skjedd før? Det er jo karnevalsk i seg selv!

<!--BTEK0--> ENDEVENDT: Ved å snu virkeligheten på hodet får Team Antonsen oss til å se verden fra en annen side, hevder medieviter Yngvar Kjus. Her er Atle Antonsen og Christopher Schau snudd opp ned under en innspilling. Og slik ble det til at diverse matvarer kunne renne både bortover og oppover på TV-skjermen.
TEAM ANTONSEN: Fornyende og frigjørende?