- En etisk thriller

En mann ligger drept i veien. To bilførere har kjørt over ham. Først en advokat, bak henne følger en journalist som kjenner at bilen treffer noe. Han ser et blodig offer.

Begge stikker av. Men journalisten tar bilens nummer og begynner å spionere på eieren, en kvinnelig advokat, samtidig som han bestemmer seg for å melde seg. Til slutt truer han henne til å bli hans forsvarsadvokat. Dermed må hun også selv forsvare sin egen udåd.

- De blir hverandres gissel, sier Dag Kullerud.

Nå utkommer romanen «Forbrytelsen», som forfatteren karakteriserer som en etisk thriller.

Syndefallet

Bokas hovedperson er svært opptatt av 1700-tallsfilosofen Denis Diderot og reiser rundt med et foredrag som heter «Kunnskapens død». Hvordan forstår vi i dag kunnskap, et av tidas mest brukte ord? spør Kullerud.

- For meg har kunnskap bare mening når den veiledes av sannhet og frihet. Men i dag er det markedet som styrer kunnskapen. Er dermed kunnskap i ferd med å bli bundet til noe som er like sterkt som kirken og fyrstens makt var? Hva er kunnskap i forhold til sannhet og evnen til å skille mellom godt og ondt? I romanen er det en advokat og en journalist som skjuler sannheten.

- Hovedpersonen er journalist i en tabloidavis, og han kommer med en grusom salve mot den form for journalistikk den står for. Du er selv journalist i Dagbladet, er det å legge hodet på blokka?

- Ja, hvorfor ikke? Men det er ingen nøkkelroman fra Dagbladet.

Trussel

- Det kan nok hende at noen blir provosert. Men jeg ser en fare i utviklingen av journalistikken, som skal være fri, uavhengig, kritisk og søkende. Det er mange mekanismer som truer dette, blant annet er hastigheten i nyhetsformidlingen en trussel mot refleksjon og ettertanke. Et annet kjennetegn er distraksjon og atspredelse. Hele tida viser vi tilbøyelighet til det lette, underholdende, det som glir ned uten motstand.

- Er du en moralist?

- Det avviser jeg blankt.

BILDRAP: Uvett og feighet er utgangspunktet for Dag Kulleruds etiske thriller, «Forbrytelsen», som utkommer i dag.