LO: Hans Christian Gabrielsen fra LO. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
LO: Hans Christian Gabrielsen fra LO. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Fagforeninger:

En falsk historie om LO og Norsk Manuellterapeutforening

Det er ikke et «demokratisk problem» at LO ved hjelp av gode argumenter og i full offentlighet, ber regjeringen fremme en fornuftig sak.

Meninger

Knut Aarbakke som var leder av Akademikerne frem til oktober 2016, mener å kunne dokumentere at LOs innflytelse over Ap er så stor at det er et demokratisk problem «(Dagbladet 23. august).»

Som kroneksempel trekker han fram at tidligere helseminister Jonas Gahr Støre foreslo særskilt autorisasjon av manuellterapeuter. Det var ifølge Aarbakke et forslag som «brøt med systemet» og som førte til «massive protester fra alle andre». Problemet med Aarbakkes fortelling er at den ikke stemmer med virkeligheten. Dessuten unnlater han behendig å fortelle om rollen Den norske legeforening, en av Akademikernes mektigste medlemsorganisasjoner, hadde i samme sak. Det er uredelig.

Peter Chr. Lehne
Peter Chr. Lehne Vis mer

Sakens forhistorie er at manuellterapeuter i 2006 fikk flere fullmakter, som bare leger tidligere hadde. Manuellterapeuter fikk bl.a. fullmakt til å sykmelde, rekvirere MR/røntgen, henvise til legespesialist, sykehus og fysioterapeut. Samtidig falt kravet om legehenvisning bort. Et prøveprosjekt viste at reformen kunne føre til betydelig reduksjon av sykepengeutbetalingene, redusert medikamentforbruk og mer fornøyde pasienter.

Legeforeningen var – og er – sterke motstandere av denne pasientreformen. Men de gode resultatene fra prøveprosjektet overbeviste stortingspolitikerne om at det var rett å gi manuellterapeuter disse fullmaktene. Med de nye fullmaktene fikk manuellterapeutene en vesentlig annerledes yrkesrolle enn fysioterapeuter. Manuellterapeutenes autorisasjonsbetegnelse som «fysioterapeut» gjør imidlertid at pasientene ikke vet hvilke rettigheter de har, og de har vansker med å finne fram til rett behandler. Samarbeidende helsepersonell vet ikke om henvisninger og rekvisisjoner er gyldige, noe som har ført til misforståelser. Dette svekker pasientsikkerheten. En særskilt autorisasjon av manuellterapeuter kunne ha ryddet opp i dette.

I perioden 2006-2011 hadde vi støtte for autorisasjon blant helsepolitikerne fra Frp, Høyre, KrF og Arbeiderpartiet, men vant ikke frem overfor et byråkrati preget av profesjonsinteresser. I 2011 presenterte vi saken for LO, som etter en grundig prosess konkluderte med at autorisasjon av manuellterapeuter er riktig, uavhengig av om vi søkte medlemskap. LO mener at manuellterapeutene kan styrke tilbudet innen muskel og skjelettområdet som er av stor betydning for et velfungerende arbeidsliv.

Sammen med LO tok vi saken videre til regjeringen, som brukte to år før den ble sendt ut på høring høsten 2013. Høringssaken slår bl.a. fast at manuellterapeuter er eneste helsepersonellgruppe med portvaktfunksjon, som ikke har egen autorisasjon. Den viser til at manuellterapeuter gjennom sin masterutdanning som manuellterapeut har fått en yrkesrolle som er vesensforskjellig fra den autorisasjonsgivende grunnutdanningen som fysioterapeut.

Flertallet av høringsinstansene, deriblant Statens autorisasjonskontor, Forbrukerrådet, Strålevernet, Norsk pasientskadeerstatning, SINTEF m.fl. var positive til slik autorisasjon. Legeforeningen og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mobiliserte imidlertid med full styrke sine tillitsvalgte på sykehus, byråkrati, institusjoner og organisasjoner til avgi negative uttalelser, det er dette Aarebakke kaller «massive protester fra alle andre». At Bent Høie, som tok over som helseminister etter Støre, avviste saken var derfor i stor grad et resultat av lobbyvirksomheten til Aarbakkes egne medlemmer i Legeforeningen.

Det er ikke et «demokratisk problem» at LO ved hjelp av gode argumenter og i full offentlighet, ber regjeringen fremme en fornuftig sak. Det er mer problematisk at Aarbakke kommer med denne fordreide versjonen av virkeligheten! Hva vil han oppnå med det? Hvem jobber han for nå?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.