VIL BORE: LO-leder Gerd Kristiansen vil ha en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten Vesterålen.Foto: Ned Alley / NTB scanpix
VIL BORE: LO-leder Gerd Kristiansen vil ha en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten Vesterålen.Foto: Ned Alley / NTB scanpixVis mer

En farlig gammelmodig LO-sjef

Når innser Gerd Kristiansen at det er nødvendig å forlate det forrige århundret og gå over til dette århundrets dugnad?

Meninger

For LO-sjef Gerd Kristiansen går ikke det norske oljeeventyret vært mot slutten. I Dagbladet 1.8 mener hun at en konsekvensutredning av Lofoten/Vesterålen er mer aktuell enn noen gang.

Hun sier: «Vi har blitt et rikt land med høy levestandard på grunn av olje og gass. Andre land fortjener også vekst. Skal de oppnå det, må de ha energi. Og så langt har vi ikke alternativer til fossilt brensel. Norge produserer den reneste oljen og gassen i verden, selvsagt har vi en plikt og et ansvar for å tilby denne ressursen. Det vil være egoistisk å nyttiggjøre seg rikdommen på egen grunn, og så stenge brønnene for resten av verden.»

Hun overser følgende:

Et kvantesprang pågår innenfor fornybar energi.

Påstanden om at Norge har verdens reneste produksjon er feil. Riktig er det at nye norske oljefunn vil bli blant de dyreste å utvinne.

Oljeprisen er halvert. Prisen vil synke ytterligere: Nær 80 prosent av alle oppdagede ressurser må bli liggende om vi skal unngå farlige klimaendringer. Og fornybar energi vil bli mer konkurransedyktig.

Vår produksjon av olje og gass er en viktig grunn til at vi har hatt høyest vekst i CO2-utslipp i Europa etter 1990.

Kristiansens solidaritetsargumentet er hult - det er nordmenn som blir rike av vår oljeeksport, ikke fattigfolk, og det er de som også blir hardest rammet av klimaendringene.

LO-sjefen er i utakt med egne forbund. NTL og Fagforbundet er med i en allianse som krever klimajobber fremfor olje. Hun er også i utakt med LOs klimastrategi. I den står det at «Vi må snarlig snu utviklingen i retning av et framtidig nullutslippssamfunn. Den gjenværende delen av klodens CO2-budsjett blir stadig mindre, og det er viktig å få fortgang på omstillingen».

Det er noe farlig gammelmodig over LO-sjefens meninger. Når innser hun at det er nødvendig å forlate det forrige århundrets dugnad og gå over til dette århundrets dugnad - et samfunn fritt for klimagassutslipp?