KRITISK: Jeg er overbevist om at SV har et oppriktig ønske om å hjelpe kvinner og andre som utsettes for ekstrem sosial kontroll eller æreskultur. Men det støter an mot viktige frihetsverdier dersom politikere skal gå inn og vurdere hva som til enhver tid er akseptabel norsk tro, skriver Knut Arild Hareide (Krf). Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
KRITISK: Jeg er overbevist om at SV har et oppriktig ønske om å hjelpe kvinner og andre som utsettes for ekstrem sosial kontroll eller æreskultur. Men det støter an mot viktige frihetsverdier dersom politikere skal gå inn og vurdere hva som til enhver tid er akseptabel norsk tro, skriver Knut Arild Hareide (Krf). Foto: Berit Roald / NTB ScanpixVis mer

En farlig og illiberal vei

Hvor annerledes skal det være lov å tro og tenke før politikere griper inn?

Meninger

Hvilke grenser er det greit at politikere setter for trosfriheten? Det ble et sentralt spørsmål da Stortinget behandlet Integreringsmeldingen. Flertallet samlet seg bak SVs forslag om å utrede hvordan man kan trekke tilbake økonomisk støtte fra trossamfunn som oppfordrer til lovbrudd, tar imot finansiering fra stater som bryter menneskerettigheter eller på grunn av andre alvorlige forhold.

Ikke minst det siste punktet fikk liberale reflekser til å gå av og advare mot en statlig religionskontroll i strid med trosfriheten. KrF fremmet et alternativt forslag, der vi tydeliggjør at grensen for statlig inngripen bør gå ved lovbrudd. Det bør være en åpning i lovverket som gjør at man kan stoppe statlige tilskudd til trossamfunn som for eksempel lar sine talerstoler brukes til å fremme voldelig ekstremisme, og man bør også kunne gripe inn mot trossamfunn som samarbeider med stater som bryter menneskerettigheter.

Men det er oppsiktsvekkende at flertallet er åpne for å gripe inn mot trossamfunn på bakgrunn av at de «fremmer holdninger» som er uønsket. Dersom ikke lovbrudd skal være grensen, blir det svært vanskelig å fastslå hva som til enhver tid er innenfor eller utenfor.

Hva med religiøse holdninger eller teologi som er provoserende, strider mot samfunnsutviklingen og moderne norske verdier? Hvor annerledes skal det være lov å tro og tenke før politikere griper inn?

Jeg er overbevist om at SV har et oppriktig ønske om å hjelpe kvinner og andre som utsettes for ekstrem sosial kontroll eller æreskultur innenfor religiøse miljøer. Men det støter an mot viktige frihetsverdier dersom politikere skal gå inn og vurdere hva som til enhver tid er akseptabel norsk tro.