«En folkefiende»

DVD: Mens William Shakespeare har vært igjennom utallige forvandlinger til moderne utgaver - ikke minst på film - har Henrik Ibsen i høy grad vært spart for fikse oppdateringer. Det er ikke bare av det gode. Tekstens og handlingens gyldighet kan bli tydeligere gjennom slike forskyvninger. Det skjer i denne ganske intense og velspilte utgaven, som griper både medie- og miljødebatt anno vår tid. DVD-en ville blitt bedre med en bakomfilm om tanken bak dette prosjektet. Men alt du får, er tre ultrakorte snutter - best egnet til å irritere.