«GRØNN MANN»: Nikolai Astrup (H)
«GRØNN MANN»: Nikolai Astrup (H)Vis mer

En god bilpolitikk

Ingen regjering har hatt større press på seg for å gjøre noe, og større muligheter for å handle.

Meninger

De fire borgerlige partienes workshop om bilavgiftene har gitt et godt resultat. Den nye avtalen vil fortsette å gjøre den norske bilparken grønnere og mer moderne. Grunnprinsippet er: Den som kjører miljøvennlig får fordeler. Den som forurenser, betaler.

Elbilfordelene beholdes ut 2017. Fritaket for engangsavgift forlenges til 2020. Det vurderes en tilskuddsordning ved kjøp av nullut-slippsbiler til erstatning for dagens momsfritak. Fossilslukere blir dyrere. I sum blir det billigere å bruke bil.

Samtidig ser samarbeidspartnerne for seg en nedtrapping av elbilfordelene etter hvert. Tilskuddet kan bli trappet ned i takt med teknologiutviklingen, det kan bli fastsatt et gradvis synkende tak for støtte per bil, elbilene kan bli ilagt årsavgift og det skal bli opp til kommunene å avgjøre om det skal være fri tilgang til kollektivfelt, parkering og lading. Regjeringen vil vurdere miljødifferensiering i bomringer og på riksveiferjer.

Noen justeringer er greit, med forbehold om at nullutslippsbilene blir konkurransedyktige og at Norge kommer på rett kurs når det gjelder klimamålene. Vel så aktuelt bør det være å stramme til overfor forurenserne. Et ensidig bortfall av goder for miljøbiler vil oppleves som straff for miljøvennlig atferd. Det er ingen selvfølge at det i sum skal bli stadig billigere å bruke bil.

Elbilsatsingen er et vellykket klimatiltak. Med tanke på klimasituasjonen, skulle det bare mangle at det ikke ble videreført. Samtidig må regjeringen gjøre mer for å få flere til å gå, sykle og kjøre kollektivt, slik at bilbruken kan reduseres. Andre deler av trafikksektoren må også gjøres mer miljøvennlig. Transportsektoren er den nest største utslippssektoren i Norge i dag, bare slått av olje og gass.

Tall fra SSB viser at norske utslipp ikke har gått ned fra i fjor. Samtidig viser tall fra Norsk klimabarometer at klimaendringer er det norske folks nest største bekymring. Ingen regjering har noen gang hatt større press på seg og større mulighet for å handle.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.