DELTOK: Arfan Bhatti var en av et tjuetalls demonstranter foran Stortinget forrige uke. Foto: John T. Pedersen
DELTOK: Arfan Bhatti var en av et tjuetalls demonstranter foran Stortinget forrige uke. Foto: John T. PedersenVis mer

En god muslim

Langt skjegg og kjortel gjør en ikke automatisk til en god muslim.

Når mennesker som Hege Storhaug, Christian Tybring-Gjedde og Arfan Bhatti skal holde appeller og taler, kan det ofte bli både tragikomisk, latterlig og veldig veldig flaut for veldig mange av oss norske medborgere.

I lørdagens nettutgave av Dagbladet kunne vi lese at Mohyeldeen Mohammad kaller Abid Raja for en apostat og sier at han ikke kan tale på vegne av muslimer. Hvem som rettmessig er talsperson for over 100 000 muslimer i Norge er nå en helt annen sak.

Bhatti og Mohammad, med deres lille tilhengergruppe på knappe tjue, er nå i hvert fall ikke kvalifisert til det. Å misbruke Guds navn på den måten de gjør, både i videoen og foran Stortinget, er ikke bare kvalmt men også veldig feil.

Krigen i Afghanistan har veldig lite med religion å gjøre. Krig handler generelt bestandig om ressurser. Å dra Gud inn i dette og bruke Hans navn som et ledd i å hjernevaske andre er ikke det religion er til for.

Ingen Gud og ingen religion har noensinne oppfordret til krig, ufred og forræderi. Islam gir følgende karakteristikk av en sann troende: «Og den nåderikes (sanne) tjenere er de som vandrer i ydmykhet på jorden, og når noen uvitende taler til dem, sier de: Salâm (fred) » (Koranen, 25:64).

Videre har Allah sagt følgende i Koranen, som mange ekstremister som kaller seg selv muslimer, burde ofre en tanke: «Og godt og ondt er ikke likt. Gjengjeld (da) det (onde) med det beste, så (plutselig vil du) se, at den som var din fiende, er blitt en varmhjertet venn» (Koranen, 41:35).

Langt skjegg og kjortel gjør en ikke automatisk til en god muslim. I islam har fokuset bestandig vært å starte med å reformere sitt indre. Først når mennesket har renset sitt indre, vil det ytre kunne reflektere sjelens fromhet.

Ønsker man å være en god muslim, starter kampen først mot det onde og urettferdige i ens eget selv. Profeten Muhammads formaning om at «Den rette troende er den hvis hender og tunge ikke skader dets medmenneske» er en etisk norm alle kan dra nytte av.