Vil ha mobbeombud: Et mobbeombud kan både ha som oppgave å drive med kartlegging, holde skolene litt i ørene, og fungere som direkte kontaktperson for elever og foreldre, mener Vegard Ask. Foto: Privat.
Vil ha mobbeombud: Et mobbeombud kan både ha som oppgave å drive med kartlegging, holde skolene litt i ørene, og fungere som direkte kontaktperson for elever og foreldre, mener Vegard Ask. Foto: Privat.Vis mer

En god skole er ikke en skole med høyest mulig karaktersnitt

En god skole er en skole som setter eleven i fokus.

Meninger

Elever i norsk skole har krav på å bli møtt av lærere og personale som vil deres beste, og som ser og forstår hver og en av dem. Som lærer synes jeg det er utrolig motiverende å se elever som gjør en innsats og som når de målene de har satt seg, enten målet er en 3'er eller en 6'er.

Jeg mener det viktig at alle elever opplever at de blir sett, og at de møter lærere som vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe dem og løfte dem. Her er tilpasset undervisning, klare og tydelig rammer og opplevelse av mestring viktige stikkord. En god skole begynner med læreren, og da er det viktig at vi investerer i lærerne, enten det gjelder (etter)utdanning, lønn eller organisering av arbeidstid.

Elever på vei inn og ut av videregående skole står overfor noen av de viktigste valgene de skal ta for framtida si. Dessverre er det slik at hjelpen og rådgivningen de får ikke alltid står i stil med betydningen av valget de skal ta. For eksempel vet vi det skjer at vanlige lærere litt tilfeldig kan få oppgaven med være rådgiver på skolen, istedenfor noen som har kompetanse på området. Det er derfor viktig at alle rådgivere både i ungdomsskolen, og i den videregående skolen, får nødvendig opplæring i den viktige jobben de skal gjøre for alle elevene i landet. Det er ingen skam for en elev å velge feil utdanningsløp, men det skal ikke skje på grunn av dårlige rådgivning.

En av de største utfordringene i norsk skole i dag er mobbing. Elevundersøkelsen for 2014 viste at 3,9 prosent av elevene opplevde mobbing to til tre ganger i måneden, mens 15,1 prosent svarte at de opplevde en eller flere krenkelser to til tre ganger i måneden. Selv om tallene har gått ned de siste årene, er det likevel tydelig at vi har et stykke å gå før vi kommer dit vi skal. Forslaget som har kommet, blant annet fra KrF, om å opprette mobbeombud i både fylker og enkelte lokalkommuner, tror jeg er riktig vei å gå. Slike ombud kan både ha som oppgave å drive med kartlegging, holde skolene litt i ørene, og fungere som direkte kontaktperson for elever og foreldre. Uansett må det overordnede målet være en nullvisjon for mobbing i skolen.

Jeg brenner for en skole som setter eleven i fokus, og som også stiller opp for de som opplever at de faller utenfor, som kanskje ikke når alle de målene som de har satt seg. En god skole er ikke en skole med høyest mulig karaktersnitt. En god skole er en skole som løfter alle elever og (ut)danner dem for livet etter skoletida. En god skole er en skole som setter eleven i fokus.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.