VALGKAMP: : Trond Giske og Jonas Gahr Støre (AP) på valgkamp i Ås i 2013. Nå lanserer de en plan for bedre skole. Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet
VALGKAMP: : Trond Giske og Jonas Gahr Støre (AP) på valgkamp i Ås i 2013. Nå lanserer de en plan for bedre skole. Foto: Benjamin A. Ward / DagbladetVis mer

En god skole for alle

Vi vet hva som virker for å få en bedre skole

Meninger

I august begynner 60.000 førsteklassinger på skolen, de er spente på fremtiden og gleder seg til å lære. Men slik dagens skole er, vil 15.000 av dem gå ut av skolen uten studiekompetanse eller fagbrev.

Å gå ut i arbeidslivet uten videregående opplæring er krevende i dag, det vil bli enda vanskeligere i fremtiden.

Vi er sikre på at det er mulig å skape en skole hvor mange flere får mulighet til å fullføre.

I helgen vedtok Arbeiderpartiet en rekke konkrete tiltak som vil styrke skolen og elevenes læring, og som gir oss den kompetansen Norge trenger.

Det gjøres en god jobb i norsk skole i dag. Likevel er det fremdeles systematiske forskjeller i hvem som lykkes. Ingen elever begynner på skolen med blanke ark. Alle har et utgangspunkt de ikke fikk velge selv. Målet er en skole som klarer å møte alle på en likeverdig måte.

Noen mener at det største problemet i norsk skole er at lærerne har for lite kunnskap. Vi har foreslått og støtter tiltak for å styrke kompetansen hos lærerne.

Men Arbeiderpartiet mener at lærerne har for lite tid. Lærerne trenger tid til å gi hver enkelt elev de utfordringene, den hjelpen og den støtten de trenger for læring og utvikling.

Våre fem viktigste grep for å løfte norsk skole er.

1. Lese-, skrive- og regne-garanti

Vi vil innføre en lese-, skrive- og regne-garanti hvor alle elever som har forutsetning for det kommer opp på et godt nivå i disse ferdighetene innen utgangen av andre trinn.

Vi kan ikke akseptere at barn går gjennom de første skoleårene uten å få den hjelpen de trenger for å knekke lese-, skrive- og regne-koden. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning er avgjørende for å mestre de fleste andre fag.

Elevene som ikke får denne hjelpen tidlig, ender ofte i frafallsstatistikken i videregående opplæring.

Arbeiderpartiet vil gi elever som står i fare for å gå ut av andre trinn uten å beherske disse grunnleggende ferdighetene den nødvendige ekstra undervisningen og støtten som trengs for å komme opp på et grunnleggende godt nivå, uten å måtte gå veien om spesialundervisning. Det krever nok lærere med god kunnskap og nok tid.

2. Flere lærere

Gode lærere er helt avgjørende for at elvene skal lære godt. Men en lærer må ha tid til å hjelpe og følge opp hver eneste elev i klassen og til å bruke et mangfold av undervisningsformer.

Hvis flere lærere brukes til mer varierte læringsstrategier og oppfølging av den enkelte, har det betydning hvor mange elever det er per lærer. Arbeiderpartiet gikk til valg på et videreutdanningsløft for lærere, som Stortingets nå enstemmig har vedtatt.

Men dette er ikke nok. Vi må også ha flere lærere. Arbeiderpartiet vil arbeide for dette gjennom en styrket kommuneøkonomi og en norm for antall lærere.

Normen bør i utgangspunktet gjelde på kommunenivå og må ikke hindre at ressursene kan brukes fleksibelt der behovene er størst. I første omgang bør normen rettes mot de yngste elevene

3. Gi yrkesfagene et løft

Arbeiderpartiet vil gi yrkesfagene et helt nødvendig løft. Norge kommer til å trenge langt flere fagarbeidere i fremtiden.

I dag er det bare en av tre som begynner på yrkesfag som fullfører et fagbrev. Slik har det vært alt for lenge. Det trengs store og helhetlige grep for å snu trenden.

Vi må verdsette praktisk kunnskap høyere, i skolen og i samfunnet ellers. Vi må snakke opp yrkesfagene og vi må sette inn konkrete tiltak.

Arbeiderpartiet har fremmet 33 forslag for en bedre og mer praksisnær yrkesfagopplæring. Vi vil at unge som velger yrkesfag skal få komme raskere ut i praksis og at når de har fått en skoleplass, så må også læreplassen være sikret.

Vi vil at de teoretiske fellesfagene skal bli mer relevante for nettopp det yrket elevene skal ut i, og at partene i arbeidslivet får større innflytelse på innholdet i yrkesfagopplæringen. Vi vil øke lærlingtilskuddet, slik at flere bedrifter tar inn lærlinger. Og vi vil gi yrkesfaglærerne et fortjent løft.

4. Styrke skolehelsetjenesten

Arbeiderpartiet mener at barn og unges fysiske og psykiske helse må tas mer på alvor. De ansatte i dagens skolehelsetjeneste gjør en viktig jobb, men forteller at de ikke har tid til å hjelpe alle. I vår regjeringstid startet vi et løft for skolehelsetjenesten. Dette må videreføres.

Vi vil ha en nasjonal standard for kapasiteten i skolehelsetjenesten og øke antall helsesøstre. Eleven skal føle seg trygge på at de kan få hjelp og veiledning til å takle helseproblemer og andre utfordringer.

En god skolehelsetjeneste legger grunnlaget for god helse og trivsel, og er dermed også et svært viktig tiltak for at flere kan lære mer og fullføre skolen. En god skolehelsetjeneste bidrar også til å forebygge mer alvorlige helseproblemer senere i livet.

5. En helhetlig skoledag

Barn og unge bruker en stor del av hverdagen sin på skolen, på skolefritidsordning og leksehjelpordninger.

Arbeiderpartiet mener det er på høy tid å skape mer helhet i skolehverdagen. Vi vil at elevene får en dag der skole, SFO, leksehjelp, kulturaktiviteter og fysisk aktivitet gir elevene et godt heldagstilbud, tilrettelagt for å fremme god læring, mestring og trivsel.

En helhetlig skoledag betyr ikke at elevene skal sitte lenger på skolebenken, men at skoledagen skal brukes bedre. Det vil være et gode for alle elever, men særlig for de elevene som trenger mest hjelp. En helhetlig skoledag vil også bidra til at alle de viktige yrkesgruppene som arbeider i skolen sammen med lærerne kan komme elevene enda mer til nytte.

Dette er fem konkrete tiltak Norge raskt kan begynne å sette ut i livet.

Vi vet mye om hva som skaper en bedre skole og mer læring. Vi inviterer til et bredt samarbeid om å gjennomføre det.

Da bør vi legge bort dogmatiske idéer om privatisering, rangering og konkurranse mellom skoler. Arbeiderpartiet vil utvikle den offentlige fellesskolen, og går i mot regjeringens forslag om økt privatisering. I stedet vil vi sikre et godt skoletilbud for alle elever.

En likeverdig mulighet til skolegang for alle, er det aller viktigste for et rettferdig samfunn.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.