STUDENTLIV: Studentenes bruk av tid på ekstrajobber bidrar til dårligere studieprogresjon og svakere resultater, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB Scanpix
STUDENTLIV: Studentenes bruk av tid på ekstrajobber bidrar til dårligere studieprogresjon og svakere resultater, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB ScanpixVis mer

En god studiefinansieringsordning er forutsetningen for å lykkes

Det er paradoksalt at en som studerer i fengsel får opptjening til pensjon, mens vanlige studenter ikke gjør det.

Meninger

En velutdannet befolkning er den beste garantien vi har for å sikre den omstilling og nyskaping som Norge trenger. En god studiefinansieringsordning er forutsetningen for å lykkes med dette, og avgjørende for å redusere sosiale forskjeller. Regjeringen må nå ta grep.

Studiefinansieringen i Norge er systematisk svekket siden år 2000. Mens studiestøtten på 1990-tallet tilsvarte 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp, er den nå nede i 1,1 G. Med samme G-nøkkel som på 90-tallet ville maksimal studiestøtte i dag ha vært på 135129 kroner i året (G = 90086). Dagens studenter får imidlertid ikke mer enn 100920 kroner. Konsekvensene er store. Studentene bruker mye tid på ekstrajobber. Dette bidrar til dårligere studieprogresjon og svakere resultater.

Når selv enkle studenthybler ligger på 4- 6000 kroner i måneden, kan man faktisk ikke leve av dagens studiestøtte alene. Økende arbeidsledighet vil i årene som kommer også gjøre det vanskeligere for studentene å finne ekstraarbeid. Da vil de sosiale forskjellene øke ytterligere, fordi stadig flere vil bli avhengig av økonomiske tilskudd fra foreldre.

Studentlivet må også tilpasses pensjonsreformen. Den nye folketrygden har såkalt alleårsopptjening, det vil si at hvert år med opptjening øker pensjonen. Dette prinsippet vil ramme studenter som kommer sent inn på arbeidsmarkedet spesielt hardt og gjør at de risikerer å få en dårlig pensjon. Den logiske konsekvensen av pensjonsreformen er at studier må gi rett til pensjonsopptjening. Det er paradoksalt at en som studerer i fengsel får opptjening til pensjon, mens vanlige studenter ikke gjør det.

Det er positivt at Stortinget har vedtatt at studiestøtten skal trappes opp fra ti til elleve måneder i løpet av de kommende fire år. Nå må regjering og Storting i løpet av denne perioden også:

• Fastsette at årlig studiestøtte skal tilsvare 1,5 G slik at trygdede og studenter får samme inntektsutvikling.

• Innføre pensjonsopptjening for studier som tilpassing til det nye pensjonssystemet.

Dagens studiefinansieringsordning er ikke en gave fra staten til de unge, men en investering i framtidig kompetanse til nytte for samfunnet. Storparten av støtten er lån som blir tilbakebetalt når studentene kommer i arbeid. Det er denne arbeidskraften Norge skal leve av i framtida.