En grønnere og mer rettferdig hovedstad

I dag vedtas Oslo-budsjettet for 2017. De fire røde og grønne partiene er enige om trygg styring i Oslo, mens landet har en regjering og et stortingsflertall som utviser det motsatte. 

PÅ HJUL OG SKINNER: Det rødgrønne byrådet i Oslo lover blant annet mer sykkelvei og økte bevilgninger til kollektivtrafikk i budsjettet for 2017. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
PÅ HJUL OG SKINNER: Det rødgrønne byrådet i Oslo lover blant annet mer sykkelvei og økte bevilgninger til kollektivtrafikk i budsjettet for 2017. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpixVis mer
Meninger

Oslo går foran i det grønne skiftet med et klimabudsjett, økte bevilgninger til kollektivtrafikk og vi bygger mer sykkelvei. Velferden bygges ut når bydelene får økte ressurser til å styrke eldreomsorgen og det blir flere barnehageplasser.

I fjor ga velgerne byen et nytt flertall og beskjed om at byen trenger en ny retning på viktige områder. Vi prioriterer annerledes enn våre forgjengere. Oslo blir en grønnere, varmere og mer skapende by med pass til alle. Etter et år er vi godt fornøyd med det som er gjort. Men det er fortsatt langt igjen. Med budsjettet som i dag vedtas skrus tempoet opp. Det blir mer velferd, bedre miljø og mer rettferdighet i Oslo i 2017.

Dagens budsjettbehandling viser veldig tydelig at det er politiske forskjeller i Oslo. Men Høyres budsjett gir oss grunnlag både for undring og bekymring. Et parti som gjennom 18 år har styrt Oslo og utvist stor grad av seriøsitet og ansvarlighet ser ut til å ha mistet styringsevnen i skuffelsen over å ha mistet makta i Oslo. Og partiet Rødt er mer ansvarlig enn Høyre. Det burde særlig bekymre sistnevnte.

Det nye flertallet er opptatt av å spille på lag med kommunens medarbeidere. De ansatte gis tillitt og muligheter til å ta brukerens behov mer på alvor. Noe av det mest oppsiktsvekkende med Høyres budsjettforslag er at man med et pennestrøk innfører en ny pensjonsmodell for de nyansatte i Oslo kommune fra nyttår. Innsparingen på 73 millioner kroner sendes rett til medarbeiderne i kommunen. Pensjonene skal kuttes og det uten at de ansatte skal bli hørt, slik de har rett til gjennom loven. Å spille på lag med de ansatte er tydeligvis ikke noe Høyre bryr seg om lenger.

De røde og grønne partiene i Oslo leverer den største økningen i driftstilskuddet til Ruter noensinne, fordi vi mener Oslo skal gå foran i det grønne skiftet. Det blir flere avganger og mer bane, trikk og buss. Vi bygger også flere sykkelveier enn noen gang. Bare i 2016 har det blitt 9 kilometer mer sykkelvei i Oslo. I Oslo sentrum skal vi få et bilfritt byliv. Hva er svaret fra Høyre? Kutt i bevilgningene til Klimaetaten og kutt på det som skal være med på å skape et bilfritt byliv. Det er fint at Høyre nå støtter tanken om færre biler i sentrum, men de bevilger ikke en krone for at det skal kunne bli en suksess. I tillegg budsjetteres de med økte parkeringsinntekter, og tar dermed ikke lærdom av at det i flere år har blitt budsjettert med for høye inntekter.

Å styrke velferden gjennom flere barnehageplasser, en god skole og trygg aldersom står sentralt hos det nye flertallet i Oslo. Omsorgen for de gamle og syke er bydelens ansvar. Barnehager og barnevern likeså. Byrådet setter av penger til flere årsverk i hjemmetjenesten, samtidig som det skal komme 784 nye barnehageplasser neste år med vårt budsjett. Tidlig innsats og gode barnehager er en investering i Oslos fremtid. Derfor har vi ambisiøse mål som følges opp med konkrete bevilgninger. Hva er Høyres svar? De kutter i bevilgningene til både eldre og barnehager. Totalt kuttes 156 millioner i eldreomsorgen, 115 millioner til barnehagene. I tillegg kuttes bevilgninger som sikrer bedre integrering og sosial utjevning gjennom gratis aktivitetsskole i utvalgte bydeler. Konsekvensen er åpenbar: Det blir færre barnehageplasser og en dårligere eldreomsorg med Høyres politikk i Oslo. Høyre skriver i sitt budsjettforslag at de vil ha robuste bydeler. Det er vanskelig å forstå hvordan dette henger sammen med å foreslå et kutt på 238 millioner i bydelene.

Byrådspartiene er opptatt av at Oslo skal møte befolkningsveksten offensivt. Da må vi også lede an i å ta ny teknologi i bruk. Den Høyre-ledet regjeringen sier at offentlig sektor må gå foran i digitaliseringsarbeidet. Også kommunene må skjerpe seg. Vårt byråd følger opp med en ambisiøs satsing på digitalisering. En vellykket digitalisering av offentlig sektor krever at kommunen tenker løsninger på tvers av sektorer, etater og offentlige virksomheter, med innbyggeren i sentrum. Det settes av 40 millioner kroner som vil bidra til å ruste kommunen for å møte en stadig mer digitalisert fremtid. Hva er Høyres svar? Midlene kuttes. Høyre i Oslo ønsker tydeligvis ikke at Oslo skal gå foran i digitaliseringsarbeidet.

Vi er stolte over at det i dag stemmes gjennom et sosialt og grønt budsjett i Oslo der velferden bygges ut og vi er offensive på å møte framtidas utfordringer. Vi viser vei inn i en ny tid. Høyres forslag med usosiale kutt gir grunn til bekymring. Miljøet, de kommende generasjoner eldre ville vært taperne. Heldigvis er det vi som styrer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.