LEGGER FRAM KULTURBUDSJETTET: Kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
LEGGER FRAM KULTURBUDSJETTET: Kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

En halv milliard mer til kultur

Norsk kulturliv får 9 milliarder kroner på statsbudsjettet for 2012.

Kulturminister Anniken Huitfeldt får et kulturbudsjett på 9,061 milliarder kroner, noe som er en økning på 537 millioner kroner fra inneværende budsjett.

Økningen er en del av Kulturløftet, som har som målsetting at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014.

Fra 2005 til 2011 har kulturbudsjettet økt med 3,9 milliarder kroner, men årets økning er likevel 200 millioner mindre enn i fjorårets budsjett.

I tillegg har det kommet flere lekkasjer fra statsbudsjettet.

Blant annet at musikerordningen styrkes med 7,3 millioner kroner i 2012.

Blant annet skjer dette med overførte midler fra Rikskonsertene til tilkuddordningene for musikere og arrangører under Norsk Kulturråd, men i hovedsak er det snakk om ferske midler.

- Det er nærmest en dobling av støtten til musikerordningen, og den største økningen siden den ble etablert, sa Huitfeldt til Dagbladet.

Musikerordningen utvides også fra å omfatte rytmisk musikk til å omfatte alle sjangre. Konserter på mindre steder vil prioriteres, og støtten gjelder først og fremst turneer innad i Norge.

(NTB/Dagbladet)