En heroisk kamp

SEX: Få intellektuelle våger i våre dager å kjempe for prostitusjon og porno. Desto mer imponerende er motet til Christian Groes-Green (Dagbladet 16/12 og 21/12) som med et skremmende klarsyn får frem at prostitusjon og porno egentlig handler om kvinnefrigjøring.I sin kamp for prostitusjon, makter Groes-Green også å tenke på prostituertes ve og vel. Derfor vil han «hjelpe kvinner i sexbransjen med å organisere seg og kreve sosiale rettigheter». Det synes kanskje ikke så opplagt at prostituerte først og fremst trenger mer penger (per samleie?) og ordnede arbeidsforhold. Men Groes-Green har innsett at kvinnefrigjøring handler om at samfunnet sier at det er like greit å selge sex som å selge hårklipp. CHRISTIAN GROES-GREEN forstår at moralisme og moral egentlig er det samme. Derfor rystes han når noen argumenterer mot prostitusjon med at «mange som går til prostituerte er gift eller har en kjæreste». Slike uttalelser forteller at kampen for seksuell frihet ikke er vunnet: «Det er moralske pekefingre for alle penga», skriver Groes-Green befriende åpent.Antagelig aner Groes-Green at en overveldende andel kvinner ikke aksepterer at deres kjærester, samboere eller menn kjøper sex. Hva vil han så si til disse? Et ord - sammensatt av to - er antagelig nok: Lenestols-feminister. Disse kvinnene mener at «menn skal være dydige og trofaste». Slike skremmende idealer dukker opp i 2006. Da trenger vi en seksualprofet som Christian Groes-Green som kan fortelle at menn ikke skal møte anklager selv om de oppsøker prostituerte...

MANGE I VÅRT LAND, det gjelder ikke bare feminister og kristenfolk, lurer på om ikke den seksuelle frigjøringskampen også har negative sider: De ser et samfunn der samlivsbruddene blir flere og hyppige, der tusenvis av kvinner opplever seksuell trakassering og der unge blir bombardert med sex og porno. Christian Groes-Green gjennomskuer at slik bekymring er fullstendig grunnløs. Kampen for «seksuell frihet» handler nemlig om noe så grunnleggende som å basere seg på «viten, rettigheter og demokrati». Det er på dette punktet Groes-Green er milevis foran de fleste: Hvem andre av oss makter å se at en heroisk kamp for prostitusjon og porno egentlig handler om å kjempe for demokratiet og menneskerettigheter?