En ideell gavebok

Mange kulturhistoriske Italia-fortellinger vi kjenner på norsk - fra Henry Morton til Nic. Stang - begynner ferden med å krysse Alpene. Trange pass og svimlende dalsluk gir jo selve inngangen til dette landet, som så folder seg ut mot sør med sitt uimotståelige teppe av kunstens og sivilisasjonens skatter.

Trond Berg Eriksen: «Sør for Alpene, nord for Po»Med bilder av Thor FurulundAschehoug373 s. Kr 368Også idéhistorikeren Trond Berg Eriksen leder oss over Alpene, fra St. Moritz og over Maloja-passet og inn i Italia gjennom Val Bregaglia, der reisen begynner. Men særegent for hans fortelling er at den så lenge fortsetter der oppe. Berg Eriksen drar ikke fort videre: han forblir en god stund i Lombardias fjell, og leder oss fra by til by i høyden før han først på side 100 kommer ned til Po-sletta og Milano, og reisen går mot øst, via Bergamo, Verona, Padova og til Venezia.

Bare det at så store deler av boka er konsentrert om byer i Lombardia, gjør den spesiell. Dette kulturlandskapets skiftende historie gjennnom antikken, folkevandringstida, inn i middelalderen og ut gjennom den vitale langobardiske renessanse har etterlatt et sant mangfold av spor. Og vår mann har sannelig lest leksen. Fra by til by fører han oss, med sikker hånd og enorme kunnskaper. Kirker, borger, klostre foldes ut med masser av historie, men vi får også med oss diktere, turister og andre nysgjerrige som gjennom århundrene har vevd seg ut og inn i disse landskapene. Her lå steder Goethe besøkte og Nietzsche elsket.

Inngående

Fasader, kirketårn, torg og bruer beskrives inngående, men også fuglesangen gjennom hotellvinduet, elvebruset i Dantes ører, eller Plinius den yngres eksperiment med ringen ved kildebredden.

Byer, gamle byer, er jo på sett og vis størknede ideer. Det er derfor ikke rart at nettopp en idéhistoriker har sans for dem. Trond Berg Eriksen er i alle fall en førsteklasses reisefører, hjemmevant i alle perioder, på kjentnavn med hele registret av malere, arkitekter, kirkefedre og skurkefyrster som befolker hans byer. Jeg kan vanskelig tenke meg en mer velegnet gavebok enn denne. Den er åndfull og underholdende, båret av den understrøm av utferdslengsel som gir beretningen et skjær av drømmen. Tenk å reise på den måten forfatteren gjør, alltid langsomt med tog eller lokal rutebil, bestandig med god tid, og med lærdom og kunnskap i bagasjen.

Domkirken

Fra by til by går reisen. De fleste steder forfatteren tar oss med til, får sin presentasjon ved at han setter seg rolig ned for å skildre domkirkens fasade. Fra dette utgangspunktet vikles så byens historie ut, dens skatter og særpreg. Vi går inn i kirken, finner mer og får høre flere fortellinger.

Beretningen grener seg ut i et formidabelt tre av digresjoner, parenteser og anekdoter, men samles sammen med myndig hånd, for vi må videre. Reisen gir en mulighet til å si alt, men blir samtidig en struktur som disiplinerer.

Med på ferden har forfatteren maleren Thor Furulund, som illustrerer med et rikt spenn av bilder, fra bløte blyantskisser til oljeminiatyrer. En serie mat-stilleben gir et vakkert preg, og kan kompensere at Berg Eriksen selv er en nøktern mann, som ikke bryr seg om slike ting som vinen og maten på sin reise. Av ham er det den kulturelle føde vi får. Og takk for det.

Evige verdier

Ujålet saklig flyter hans stil, i et nesten bergamastisk alvor som verken henfaller til blødmer eller journalismer, men holder seg til de evige verdier.

Mot slutten av reisen, etter en skildring av Venezia som vil glede alle enten de har vært der eller skal dit, tar forfatteren opp til formulering en helt moderne tanke. Alt, sier han, også historien, er en konstruksjon.

Drømmen om å kunne bevare eller finne tilbake til fortida er håpløs, for selve det fortidige er et påfunn. Dette sies jo så ofte nå. Men er det sant? Hver by Berg Eriksen skildrer, hver historie han forteller, bygger da vitterlig på den forutsetning at fortida finnes som noe som er?

Man husker den gamle aforisme: Aforismene er som skogens bær. De metter ikke, men de lesker.

Jeg fristes til å si det samme om denne reiseboka. Den flytter deg kanskje ikke. Men den gir leskende, ja underholdende stunder i leselampas skjær, som en tankens takknemlige utflukt fra der du sitter nå.

Boka for alle som ennå ikke har funnet julegaven i år!

Hans Fredrik Dahl

<B>ÅNDFULL OG UNDERHOLDENDE:</B> Maleren Thor Furulund og idéhistorikeren Trond Berg Eriksen har gjenskapt det historiske Italia.