En infam manipulasjon

ANTISEMITTISME: Da Arnulf Øverland sparket inn dørene til kirka i 1931 i talen «Kristendommen, den tiende landeplage», var det, så vidt jeg vet, ingen som anklaget han for å sparke på de kristne. Øverland tok et generaloppgjør med repressiv religion og repressive krefter som forvaltet «guddommelige sannheter» på bekostning av menneskers frihet. Å følge i Øverlands fotspor i dag, kan være en mildt sagt vågal øvelse: Kritikk av religion, dvs islam, er for enkelte synonymt med demonisering av muslimer, eksemplifisert ved innlegget til Morten Lyngeng i Dagbladet 3/12. Manipulasjonen er verre enn dette: Kritikk av islam parallellføres med jødeforfølgelsen på 1930-tallet. Lyngeng er ikke alene om slike tanker. Dette er alvorlig, og må imøtegås på det sterkeste.

I Europa er vi på ny vitner til økende jødeforfølgelse. Som Harald Stanghelle så korrekt har påpekt i Aftenposten, handler den nye jødeforfølgelsen om at en annen minoritet, muslimene i dagens Europa, er hovedansvarlige: «Det faktum at det nå bor 17 millioner muslimer i Europa, har på sin spesielle måte bidratt til økende jødehat (…) EUs kontor til overvåking av rasisme og fremmedhat (EUMC) (…) har gitt opp å fremlegge en rapport om antisemittisme i Europa. En 112-siders foreløpig rapport ble utarbeidet (…) men EUMCs ledelse la den til side fordi rapporten pekte på at muslimske innvandere står bak hoveddelen av angrepene på jødisk eiendom og overfall på europeiske jøder» (29/11/03).

I desember 2003 var den franske Obin-rapporten ferdigstilt på oppdrag av regjeringen. Rapporten avdekket et så grelt bilde av islamistisk innflytelse i skolene, at regjeringen ville forbigå den i stillhet. Men rapporten lakk ut. Den avdekket at i franske skoler dominert av muslimer, er antisemittisme utbredt. I England ses liknende forhold: Jøder der har mer enn fire ganger høyere sannsynlighet for å oppleve religions-baserte hatangrep enn muslimer (London Sunday Telegraph, 17/12/06).

«Muslimene er blitt Europas nye jøder,» er mantraet fra flere hold den seneste tiden. Sammenlikningen er, for å bruke Jyllands-Postens vokabular, «en syk og infam manipulasjon». Parallellføringen er hinsides enhver realitet. For hva er den faktiske og dokumenterbare virkeligheten? Både Norge og Europa bruker årlig et ukjent antall milliarder på å løfte muslimer inn i demokratiet, velferd og menneskerettigheter. På å beskytte dem mot diskriminering fra storsamfunnets side. Beskytte deres kvinner fra forfølgelse av deres egne menn. Beskytte de unge fra tvangsgifte. Beskytte deres barn fra å bli kjønnslemlestet.

Lyngeng mener videre at jeg gjennom kritikk av islams regler om tildekking (slør) av muslimske jenter og kvinner i boken Tilslørt. Avslørt, bruker muslimer for selv å oppnå en tilhørighet til Norge og verdigrunnlaget her. Så skral er dog ikke min identitet. Ifølge Lyngeng, er det heller ikke plass til muslimer i det brede folkelige fellesskapet jeg ønsker Norge skal videreføre. Jeg er «ekskluderende», sier han. Dette er en grov og fullstendig feil påstand. Ja, jeg står for et bredt folkelig fellesskap, der den store majoriteten borgere av Norge holder sammen gjennom felles språk, felles grunnverdier, og gjennom kunnskap om historie og kultur. Og i dette folkefellesskapet er det plass til alle som ønsker å delta, uansett etnisk, religiøs eller ikke-religiøs bakgrunn. Men min dokumenterbare påstand er at mange ikke får lov til å delta i dette fellesskapet – uansett hvor sterkt de ønsker det. Særlig gjelder dette en del muslimske jenter og kvinner. De stenges inne av repressive krefter i egne rekker.

Tilsløring er motsatsen til frihet og likestilling, mener jeg. Tilsløring er en underordning av kvinnen, en markør av henne i det offentlige rommet som et menneske med reduserte rettigheter. Jeg er klar over at mang en muslimsk kvinne vil protestere mot dette synet, akkurat som slaver kan protestere på å settes fri. Og akkurat slik norske kvinner protesterte mot Camilla Colletts kritikk av kvinneundertrykkelse her på berget.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 317063668


Varnish cache server