En kilde til dannelse

Da jeg flyttet til Norge på midten av 1980-tallet og 17. mai nærmet seg, fikk våren et fargerikt tilskudd: ungdommer som kjørte rundt i amerikanske vans, kledd i fargerike kjeledresser og røde luer. Noen av dem ravet fulle rundt i gatene. Jeg ble fortalt at de var ungdommer som gikk siste året på gymnaset, og som snart skulle ta sine avsluttende eksamener. Jeg må medgi at jeg ble svært overrasket, ja nærmest sjokkert. Hvorfor ville så mange ungdommer risikere å få dårlige eksamenskarakterer på grunn av ettervirkningene av disse festlighetene? Jeg er enig i at russefeiringa har mørke sider. Pengeforbruket er høyt, tilsynelatende uten grenser for enkelte. Alkoholforbruket er også høyt. Vold og voldtekter forekommer. De siste ukene har kidnappinger og andre ulovligheter dominert offentligheten. Men det finnes også mange positive sider ved russefeiringa.

Flere år etter at jeg kom til Norge fikk jeg selv mulighet til å forske på russefeiringa sammen med noen av studentene mine. Planleggingen pågikk over flere måneder. Den krevde at ungdommene samarbeidet for å pusse opp biler, planlegge fester, skaffe seg sponsorer og så videre. Russefeiringa er entreprenørskap i praksis. Ungdommene lærer også samhold og å vise omsorg for hverandre. I et samfunn der ungdom ofte anklages for å være selvopptatte, er dette en god ting. I mitt hjemland, England, finnes det egentlig ingen tilsvarende anledninger til å utvikle og oppleve det samholdet mange opplever i russetida. Dette samholdet er en kilde til gode felles minner. Det er derfor passende at det hele slutter den 17. mai hvert år, en annen viktig dag for felles bekreftelse av identitet og tilhørighet.

Noen vil hevde at russefeiringa preges av normløshet og lovbrudd. Planlagt normløshet, og en egen, uformell læreplan er en mer korrekt beskrivelse. Det handler blant annet om mestring. Å lage sin egen russeavis, å utvikle knuteregler og å lage russekort er en del av dette. Hver av disse er en egen sjanger, med sine egne utfordringer. Det er en uformell pedagogikk, der elevene står på like fot, det er ikke som i den vanlige skolen der en voksen lærer er autoriteten. Det er viktig å ikke glemme hvor viktig overgangsriter som russetida er. Russetida kan føre til dannelse og selvutvikling. Og blir eksamenskarakterene egentlig dårligere? Ungdommene sa til meg at om de jobbet hardt i tre år, kunne de overleve med mindre innsats i to uker. De som ikke har jobbet godt i de tre åra, vil gjøre det dårlig på eksamen uansett om de deltar i russefeiringa eller ikke. Det kan selvsagt diskuteres om feiringa bør flyttes til etter eksamen. Men det er ungdommene selv som må ønske det, og det er slett ikke sikkert at de ønsker å miste sjansen til å markere sin glede i russetoget på 17. mai.