En kraftskandale

Ingress

Meninger

Da granskningsrapporten om Troms Kraft kom forrige uke ble den en bekreftelse på hvor skandaløst uprofesjonelt selskapet har blitt drevet, og hvor dårlig kontrollmekanismene i selskapet har fungert.  Styret har ikke tatt det ansvaret styrer er valgt for å ta.

Historien bør være et varsel til dem som tror at politisk oppnevnte styrer automatisk gir bedre samfunnsmessig kontroll enn profesjonelle styrer. Hvis styrer opplever sine verv som politiske, kan virksomheten i styret bli forsøk på fortsettelse av politisk virksomhet med andre midler. Hensiktene kan være de beste. De økonomiske resultatene blir sjelden like gode.

At styrenes kontrollfunksjon kan svekkes, demonstrerte allerede vannkraft-skandalen på Romerrike med all tydelighet. Politisk styring av naturressurser kan være både fornuftig og viktig, men da er det avgjørende at styringen er på et overordnet og prinsipielt nivå. Politikerne bør ikke bruke kraftverk som tiltaksfond,. Styrerepresentantene bør ta sitt kontrollansvar like alvorlig som egen handlingslyst.

Skandalen i skandalen er forholdet mellom Troms Kraft og Senterpartiet. Til tross for at offentlige selskap ikke kan gi partistøtte, mottok Senterpartiet penger fra kraftselskapet. Pengestøtten kom samtidig med at konsernsjefen politisk prøvde å påvirke Senterpartiet i en kamp om kontroll over Bardufoss Kraftverk. Utbetalingene til partiet ble gjennom fiktive fakturaer bokført som prosjektstøtte. Det er i strid med bokføringsloven.

Senterpartiet og Senterpartiets tidligere generalsekretær ble ilagt forelegg på henholdsvis 200 000 og 50 000 kroner, mens Troms Kraftverk hevdet at de var  frifunnet for anklager om partistøtte og «ført bak lyset». Det er ikke et virkelighetsbilde granskerne bak granskningsrapporten kjenner seg igjen i. Påstanden om å ha blitt ført bak lyset tålte ikke granskningens lys.

Rapporten er oversendt politiet og snart må påtalemyndighetene ta stilling til saken. Hvis rapporten har rett i at selskapets ledelse faktisk visste at pengene ble gitt til Senterpartiet, er dette en sak som bør behandles med det største alvor.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.