En kvinnelig Norén

Det er kanskje drøyt å sammenlikne en fersk og ennå ikke helt ferdig dramatiker som Lene Therese Teigen med Lars Norén, men hennes helaftens teaterstykke «Mater Nexus» («Mor sammenheng»), som nå går på Det Åpne Teater i Oslo, minner i mangt og mye om den svenske verdensdramatikeren.

Tematisk er «Mater Nexus» et stykke unna Noréns seineste skuespill som «Personkrets 3:1» og «November». Men går man tilbake til stykker som «Tida er vår heim», blir den innholdsmessige likheten med Norén slående. For både i Noréns univers og i Teigens verden møter vi et bredt lerret av post-tsjekhovske mennesker i drift, fulle av sorger og savn, på evig jakt etter den meningen og sammenhengen i livet som var en gang, eller som de tror var der en gang.

  • Hos Norén prøver så vel menn som kvinner å nøste opp trådene i livene sine. Teigens verden er et rent kvinneunivers, hvor mannens rolle er redusert til en ikke-tilstedeværende katalysator. Vi møter ni kvinner plassert på forskjellige steder i tilværelsen, vi møter dem i avgjørende livssituasjoner, og vi følger dem der livstrådene deres løper sammen. I sentrum står tre søstre, Berit, Toril og Irene. «Mater Nexus» har ikke bare direkte referanser til Tsjekhovs «Tre søstre», det kan også ses som en samtidsvariasjon over samme tematikk, riktignok med sin egen koloritt og klang.
  • I Åse Hegrenes enkle og rene scenografi med søyler og høstløv ser vi de ni kvinnene først i en barnlig paradisisk lykketilstand, før settingen skiftes og livet dukker opp med sine sår og merker. Og da ledes vi inn i rene norénske dialoger og situasjoner med samtaler som flyter som livet selv, løsrevne og sammenhengende, snart poetiske, snart hverdagsrealistiske, snart gåtefulle.
  • Lene Therese Teigen har selv iscenesatt sine ni kvinner, rutinerte skuespillere som Marianne Krogh, Kristin Kajander, Anitra Terese Eriksen, Marianne Ustvedt, Ulrikke Greve, Hanne Lindbæk, Ine Jansen, Liv Heløe og Inger Heldal. Regien er ikke alltid like stram, men spillet er flott og solid, og speiler kvinneliv og samtidstemaer på en upretensiøs og meningsbærende måte.
  • Hvor drøy sammenlikningen med Norén eventuelt er, får vi muligens vite seinere i år, når «Mater Nexus» skal opp på Stockholms Stadsteater. Da får vi se hva svenskene selv sier til denne parallellen.