En legende speiler seg

Mens Heyerdahl samtaler med sin aku-aku, en gammel, mystisk rådgiver, virvles leseren inn i hans turbulente private og offentlige liv.

Skjønt forfatteren ikke går kronologisk til verks, er begynnelsen som følger: En reddhare, men likevel ledertype, var bryggerens sønn fra Larvik. Solide kår kom han fra, og han fikk rikelig rom for barnslig vitebegjær og samlemani. En kjærlig mor ga ham trygghet og standhaftighet. Det siste var essensielt da gutten bestemte seg for å herde seg til mann. Farefylte utflukter i en hvit, kald fjellheim ble midlet. En klangbunn fant Heyerdahl i lesningen om ærerike norske helter som Fridtjof Nansen.

Tilbake til naturen

Avgjørende for den unge studenten ble en ny kvinne, Norges første professor i zoologi, Kristine Bonnevie. På universitetet begynte Heyerdahl sin reise som zoolog. Han fant imidlertid snart ut at prosjektet hans sprengte de tradisjonelle faggrensene. Hva var Thor Heyerdahls prosjekt?

Det vokste fram under en usedvanlig bryllupsreise, der han og Liv jaktet etter paradis på en fjerntliggende øy i Polynesia. Heyerdahl dro egentlig i Darwins fotspor, men fikk teften av noe historisk: De store oversjøiske folkevandringene som fant sted i legendenes tid.

Teoriene hans begynte å yngle, og fordi han ikke var noen A4-forsker, ertet han sporenstreks på seg akademiske kapasiteter hjemme og ute.

Lite nytt

Thor Heyerdahl ble kalt «sjømann», slik Nansen ble kalt «skiløper». Feidene var mange og er ennå ikke bilagt. Heyerdahls navngjetne ekspedisjoner, enten de var vitenskapelige eller eventyrlige, er iallfall imponende. Navnene Kon-Tiki, Ra og Tigris forbinder vi alle noe med.

Vi har enten lest om ekspedisjonene eller sett dem på film. Store nyheter er det altså ikke i denne boka.

Heyerdahl er en selvsikker akademisk kriger. I sin slentrende og tidvis muntre reise gjennom livet retter han spark mot inngrodde fagmiljøer. Allerede i 1930-åra konstaterer han at vitenskapsmennene var blitt spesialister. Det vil si at de hadde mistet sansen for de store spørsmålene og var henfalt til interne seminardiskusjoner.

Så lenge Heyerdahl holder koken, får spesialistene ikke fred.

Gentleman

Offentlige forskningsfond har ikke stått i kø for å sponse de originale prosjektene til Thor Heyerdahl. I så måte slekter han på forrige århundres ekspedisjonsledere og vitenskapsmenn. De fant seg velyndere blant rikmenn. En av Heyerdahls viktigste støttespillere ble rederen Fred. Olsen.

Krigsår med hemmelige oppdrag i Finnmark ble et intermesso i en intens forskerbane. Heyerdahls naturbegavelse som populærvitenskapelig forfatter har selvfølgelig vært medvirkende til suksessen. Den publikumsvennlige filmen har også gitt ham ry. Innenlands og utenlands har atskillige vip-personer applaudert. Takket være prins Philips entusiasme kom sivskipet «Kon-Tiki» under museumstak og ble et nasjonalt klenodium.

Naturens gentleman

Statsmenn verden over har åpnet dørene sine for Thor Heyerdahl, han være seg ikled villmannsdrakt eller smoking. Som politiker innrømmer han at han kom til kort, han mislyktes for eksempel i å skape forståelse mellom Castro og Gorbatsjov.

Mer hell har Heyerdahl hatt som naturvernforskjemper, han ropte tidlig varsko om klodens alvorlige menneskeskapte miljøødeleggelser. Han er i sannhet en naturens gentleman.

Angående privatsfæren kunne vi vel også ha ett og annet å lære av erindringsreisen til gentleman Heyerdahl. Her skildres samliv med venninner og koner taktfullt og uten kliss. Antakelig var det derfor kvinnene aldri fikk være med på strabasiøse ekspedisjoner, de skulle verne om hjemmets arne.

Heyerdahl har mye livsvisdom å legge leserne på hjertet. Når han nå som gammel mann har tid til å dovne seg i sin søndags-hengekøye på Tenerife, finner han noe som bare himmelen kan skjenke ham.