En levende, moderne kultur

I ET INNLEGG

i Dagbladet 13. april prøver FrPs fraksjonsleder i kulturkomitéen på Stortinget, Ulf Erik Knudsen, å presisere hva partiet mener om kultur. Innlegget, vil vi hevde, avslører snarere kunnskapsløsheten om hva kultur er. Regjeringens nye kulturmelding som nylig ble behandlet i Stortinget, konstaterer at det som er norsk ikke er noe statisk, men noe som er i stadig endring og at vi lever i et mangfoldig Norge. Knudsen er en av dem som nekter å innse dette.

I Stortingets debatt sa kulturministeren følgende om FrPs kulturpolitikk: «...partiet...overser kva kultur er... Dei (kulturane) veks fram og blir forma i møte med andre kulturar... Det inneber at kulturelt mangfald er ein føresetnad for ein levande, moderne kultur.» Det er betryggende å konstatere at FrP er alene om sitt syn i vår nasjonalforsamling.

Knudsen er i sitt innlegg svært opptatt av å «ivareta norsk kultur - det lille vi har igjen av den». Hva «norsk kultur» menes å være, får vi ikke vite. Det vi får vite, er at minoriteter åpenbart ikke er en del av denne kulturen. For FrP virker det som om minoritetskultur kan reduseres til kjønnslemlestelse og blodhevn, mens «det er i hvertfall typisk norsk å være god» ifølge FrPs stortingsrepresentant Karin S. Woldseth.

Hvor mange opplever «innvandrerkultur» slik når de besøker f.eks. Nordic Black Theatre eller Cosmopolite? Hvor mange av de femti tusen som besøkte kulturfestivalen Mela 2002 gjorde det? Hvem har kunnet si at slike arrangementer fremmer «kvinneundertrykking, kjønnslemlestelse, krenking av ytringsfrihet og terror»?.

KNUDSEN SKRIVER

faktisk «...det er helt klart at det vil være bra for integreringen at innvandrere deltar i norske kulturaktiviter...» Ja vel. Mela 2004, som arrangeres av Stiftelsen Horisont, er en norsk kulturaktivitet. Horisont har nettopp som overordnet målsetting å trekke innvandrere mer med i norsk kulturliv. Slike tiltak skaper møteplasser for minoriteters og majoritetens kultur.

Dagbladet, i en leder 2. april, ser FrPs kulturpolitikk i samband med behandlingen av støtte til tiltaket Mela 2004. Avisen er tydelig i sin kritikk til FrP men utfordrer samtidig andre partiene til å vise sin avstand til FrP gjennom handling. Dermed gjenstår det å se om debatten i Stortinget gjenspeiles i praktisk politikk. Uten å sørge for levedyktige vilkår for kulturell mangfold vil FrPs politikk vinne fram i virkeligheten.