En liberal innvandringspolitikk

Fri innvandring: Vi som ønsker en liberal innvandringspolitikk blir av Unge Høyres leder Henrik Asheim i Dagbladet den 23. august advart mot å fremstå som naive i integreringsspørsmål. Men hvor har Asheim fått det fra at vi som er for fri innvandring også er for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og gjengkriminalitet? Det er tydelig at Asheim har vært fraværende fra denne debatten. Å være liberaler betyr å være for en fri innvandring – men også et åpent, tolerant og inkluderende samfunn. Vi skal ha stor toleranse for at folk lever etter forskjellige religioner og livssyn, men vi skal reagere på det vi ikke kan akseptere. Dette betyr å si nei til at ungdom blir giftet bort mot sin vilje eller begår lovbrudd!

Det er felles verdier, som respekt for menneskerettigheter og demokratiet, som sikrer at vi oppnår et flerkulturelt og inkluderende samfunn. Disse verdiene blir satt på prøve både gjennom møter mellom mennesker, og i de prioriteringene vi politikere gjør. Det er for eksempel helt avgjørende å kunne norsk for å delta i samfunnet, både på skolen, på jobb og i fritidsaktiviteter.

Unge Venstre deler Asheims syn på kontantstøtten som hemmende både for integrering og likestilling, og vil avskaffe hele ordningen. På skolen derimot har Unge Høyre en jobb å gjøre. Høyres plassering av kristendommen i en særstilling svarer ikke til realitetene i et flerkulturelt samfunn. Dette gir mange innvandrerbarn en følelsen av å bli satt på siden av fellesskapet i klassen. Noe av det samme gjelder jobbmarkedet: Hvorfor går godt utdannede innvandrere arbeidsledige? De som kommer til Norge og får opphold her må starte et nytt liv. Dette krever at vi har et arbeidsmarked om ikke ser forskjell på om arbeidssøkeren heter Hassan eller Hans!

Motsetningen Asheim legger opp til passer ikke til de politiske realiteten rundt norsk innvandringspolitikk. Det er ikke lengre SV og «halal-hippier» på venstresiden som fører kampen for en mer liberal innvandringspolitikk, men det borgerlige og liberale partiet Venstre. Vi er er regjeringens hovedmotstander i kampen for en mer liberal innvandringspolitikk. En innvandringspolitikk som sier ja til innvandring, men også nei til lovbrudd, uansett om de blir begått av innvandrere eller nordmenn.

I stedet for å kritisere liberalere som kjemper for en åpen innvandringspolitikk, burde Asheim heller bruke tiden på å stoppe sitt eget parti fra en politikk som nærmer seg partiets fremtidige regjeringspartner, Fremskrittspartiets.