En litt gravid TV-skjøge

Problemet er at det er så vanskelig å være bare litt gravid.

Det melder seg også straks man forsøker å finne ut hva slags fjernsyn vi vil ha. Politikerne har vanskelig for å godta at det ikke går an å ha bare litt ytringsfrihet. Det er også problematisk for et kommersielt TV-selskap å være bare litt kommersiell.

  • I programpolitikken er det spørsmål om en smaksfordeling mellom det britene kaller «up market» og «down market» - i klassisk forstand over- og underklassen, eliten og folket. Det er fremdeles overveiende slik at det er det britene kaller «the chattering classes» (de skravlende klasser) som fører debatten: politikerne, åndseliten, synserne, kjendisene, alle gjengangerne i radio-, avis- og TV-debattene. De mener alle at det bør kunne gå an å være bare litt gravid og med både den ene og den andre.
  • Her i Norge dekker NRK med sine sju kanaler omtrent hele spekteret, bortsett fra porno-sjiktet. NRK er for så vidt ingen skjøge. P1 er for hele folket, P2 for eliten, P3 for ungdommen, Alltid Nyheter og Alltid Klassisk for «up market», NRK 1 for «middle market» og NRK2 for tida uvisst for hvem. Totalt dekker dette det vi kaller kravet til en allmennkringkaster.
  • Det kravet har også TV2 hengende over seg. Der skal man være litt gravid med profittkrevende eiere som Schibsted og A-pressen, med Storting og departement og med de skravlende klasser, men mest med folket. Ledelsen hevder at deres kanal er en noenlunde brukbar allmennkringkaster. Eliten sier at det er å utvanne begrepet for mye, de mener at TV2 er for lite gravid i så henseende og at kanalen kommersielt sett er svanger med femlinger. Minst.
  • I dette uløselige dilemmaet går politikerne imot naturen og bestemmer at TV2 skal være litt gravid med oss alle, og dermed blir kanalen en skjøge.

I Storbritannia ligger TV-kulturen mest «middle market» - i et kompromiss mellom kravet fra de relativt små skravlende klasser og det storforbrukende TV-folket. I mange land, for eksempel USA og New Zealand, har TV-programmene sunket helt ned i den for så vidt helgravide kommers-underklassen.

Mitt råd til ledelsen i TV2 blir etter dette resonnementet:

Forsøk å bli litt mindre kommersiell og litt mer allmennkringkaster. Det skal ikke så mye til. Bruk litt mer av det store overskuddet til stueren programproduksjon, og vær ikke frekk som en gatepike overfor myndighetene, men mer som en dannet kurtisane.