En mann med egenskaper

En over to tusen sider lang biografi over et av vår tids viktigste forfatterskap.

BOK: Denne biografien over den østerrikske dikteren Robert Musil (1880- 1942) er et imponerende verk. På 2026 sider møter vi i detalj Musils liv, hans større og mindre skrifter med hovedvekten lagt på «Der Mann ohne Eigenschaften» (Mannen uten egenskaper). Biografien har en oppsummerende dokumentasjon med merknader, kronologiske oversikter, bibliografi og register.

Detaljert

Denne delen utgjør 560 sider, og av særlig interesse her er en «Tidstavle» fra vugge til grav over Musils liv og virksomhet. Den er utrolig rik på detaljer om hans litterære sysler, om venner og hendelser i tida, ikke minst politiske omskiftelser som det var en del av, som Hitlers matovertagelse i 1933 og Anschluss i 1938 - begge skjebnebestemmende for Musil. «Tidstavla» slutter med disse to lakoniske notater: «15. april 1942, kl 13: Død i Genève av hjerneslag. 17. april 1942: Minnestund for Musil i Genève Krematorium. Tale av presten Lejeune og Harald Baruschke. Til stede: Åtte personer.»Karl Corino begynte sine Musil-studier alt i 1960-åra, og hadde skrevet en rekke avhandlinger før han i 1988 utga boka «Robert Musil - Leben und Werk in Bildern und Texten». Men nå er hovedverket kommet.

Allsidig bakgrunn

Karl Corino forener en sikker litterær innsikt med en levende formidlingsevne. Han har god erfaring i dette. Han har i mange år vært leder av den litterære avdeling i Hessischer Rundfunk.Robert Musil ble født i Klagenfurt i Østerrike 6. november 1880. Musil begynte på det teknisk-militære akademi i Wien, men skiftet snart til et ingeniørstudium og ble sivilingeniør. Så kastet han seg over filosofi og psykologi i Berlin. Han var samtidig opptatt av litterære sysler, og i 1906 ga han ut sin første roman «Unge Tørless» (norsk utgave i 1963). Denne boka har klare selvbiografiske trekk, og handler om gutter på en militærpreget kostskole. Den ble filmet i 1966. I 1908 vakte Musil oppsikt med en doktoravhandling om den østerrikske filosof og fysiker Ernst Mach (han med hastighetstallet Mach). Etter det fikk Musil tilbud om en professorstilling ved Universitetet i Berlin, men han avslo og bestemte seg for en litterær løpebane. Hans produksjon de første åra er ikke stor. Han skrev novellesamlingen «Tre kvinner» (norsk utgave i 1976) og skuespillet «Die Schwärmer» («Svermerne») i 1921, som gikk én gang på teatret og ble sett av blant andre Erwin Piscator, Luigi Pirandello og Joseph Goebbels. Musil giftet seg i 1911 med den jødiske Martha Marcovaldi, født Heinmann, etter at de hadde kjent hverandre i mange år. Hun var profesjonell maler og ble en utrolig sterk støtte for ham i et ofte vanskelig liv.

Norsk utgave fra Solum

Han forlot Berlin da Hitler overtok makten i 1933 og dro tilbake til Wien, men flyktet derfra ved tyskernes innmarsj i 1938 og bosatte seg i Sveits - først i Zürich og deretter i Genève.Tida i Sveits var preget av meget dårlig økonomi og mye sykdom, men Musil ga ikke opp. I mer enn 20 år hadde han arbeidet med sitt hovedverk «Der Mann ohne Eigenschaften», et verk han aldri fikk fullført. Ett bind kom i 1930 og et annet i 1933. Dette var et omfattende romanverk, som vakte berettiget oppsikt blant fagfolk. Det viste seg ved Musils død at en meget stor samling etterlatte papirer var knyttet til romanen, det såkalte «Nachlass». Den utgaven vi i dag kjenner kom i 1978 og består av de to første bindene, samt en innredigert fortsettelse gjort av professor Adolf Frisé. Den utgjør samlet ca. 1700 sider. Boka er oversatt til en rekke språk, til svensk og dansk, og vi har også fått en norsk utgave takket være Solum Forlag, som ga ut fire bind (1990- 1993) av romanen i Ole Michael Selbergs fine oversettelse.

Mytisk samtid

«Mannen uten egenskaper» er det sentrale verk i tysk ekspresjonisme i det 20. århundret. Hovedpersonen heter Ulrich, og han har mange likhetspunkter med Musil. Ulrich forlater en lovende vitenskapelig karriere og søker i stedet å utforske tida, omgivelsene og menneskene. Han er en slags omskiftelig Hamlet-figur, som intenst opplever sin samtid i en mytisk virkelighet. Romanene har avslørende og rammende portretter av betydningsfulle menn og dominerende kvinner. Det er ikke vanskelig å se at disse portretter har rot i virkeligheten. Mot slutten av boka forteller Musil om Ulrichs kjærlighet til søsteren Agathe. En kjærlighet som går mot alle konvensjoner, og til slutt bryter sammen for det press som disse konvensjonene betyr. «Mannen uten egenskaper» utdyper idémessig vesentlige sider ved fortid og samtid. Den gryende nazisme blir avslørt og samfunnsforhold blir skarpt analysert, ofte i Musils noe essayaktige stil. Musils diktning har en allmennmenneskelig og livskraftig virkning langt ut over tidas trange rammer.

Hovedguide

Corino tar opp Musils kritiske holdning til samtidas sivilisasjon, og understreker hvordan Musil gjennom sine skrifter ville gi sitt «bidrag til en åndelig/spirituell erobring av verden».En verden som også inneholdt Nietzsches «omvurdering av verdier». Ifølge Corino er Musils forfatterskap et av de mest seriøse forsøk på å finne fram til en europeisk sivilisasjon. Hovedguiden på denne veien er «Mannen uten egenskaper». Corinos biografi er ganske enestående. Den er blitt en dikterskildring som virkelig ruver i europeisk litteratur. Det må være riktig å si at den kan sidestilles med Richard Ellmanns Joyce-biografi og Jean-Yves Tadiés biografi om Proust.