SVIK MOT BARNA: Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen overleverte denne uka NOU-rapport om tiltak mot barnevold. Det er sterk lesning. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
SVIK MOT BARNA: Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen overleverte denne uka NOU-rapport om tiltak mot barnevold. Det er sterk lesning. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpixVis mer

Barnvoldutvalget med sjokkfunn

En massiv systemsvikt bidro til grov vold og overgrep mot barn

Dagbladet mener: Utvalget skal ha ros for å ha kommet med klar tale og radikale forslag.

Meninger

Grov vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn har fått pågå i lengre tid som følge av en massiv systemsvikt. Dette er den brutale konklusjonen til det regjeringsoppnevnte Barnevoldsutvalget. Utvalgets leder, Ann-Kristin Olsen, kaller det et svik mot barna. Det er riktig å bruke så sterke ord. Det offentlige har et særlig ansvar for å beskytte barn mot voksnes overgrep, enten det skjer i familien eller på andre arenaer. Utvalgets funn viser at systemsvikten har fått fatale konsekvenser.

Hensynet til barnas beste kan i noen tilfeller komme i konflikt med viktige rettsprinsipper, taushetsplikten og andre regler vi setter høyt. Utvalget skal ha ros for at man ikke har veket unna slike problemstillinger og våget å komme med radikale forslag som vil skape debatt. Allerede har jurister avvist enkelte forslag som i strid med grunnleggende prinsipper, slik som forslaget om å tillate varsling av personer dømt for seksuelle overgrep mot barn. Det vil i praksis kunne innebære dobbelt straff. Det er også riktig å påpeke at endringene ikke vil berøre bare dette feltet, men hele strafferetten. Vi vil likevel oppfordre jurister og andre fagmiljøer til å vente med å avsi en bastant dom.

Utvalget forteller om et system som knapt fungerer på papiret; hvor det ikke bare skorter på koordinering og handlekraft, men hvor lojaliteten ligger hos foreldrene, ikke barna. Diagnoser blir stilt uten at noen spør hvorfor barnet oppfører seg som det gjør. Selv når barn sier fra, blir de ikke tatt på alvor, eller man stoler mer på foreldrene. Ofte har flere offentlige instanser vært involvert i en sak med praktisk hjelp og økonomisk bistand uten å avdekke at barna i familien er utsatt for grov vold. Det er nesten uforklarlig hvordan utdannet fagpersonell svikter så fatalt i jobben sin.

Når konklusjonen er systemsvikt, kan man ikke peke på en instans, men det bør for all del ikke være til hinder for at hver enkelt tar grep umiddelbart. Det er forstemmende at utvalget bekrefter forskning og funn som er gjort i lengre tid uten at det er blitt tatt tak i til nå. Forslaget om regionale innsatsteam er en god start. Her er det ingen tid å miste. Skal ha ros for å ha kommet med radikale forslag

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.