En middag med en lobbyist

JAGERFLYSAKEN: Torsdag 13. september angriper Stein Ørnhøi Dagbladet i en kronikk i Aftenposten. Den gamle SV-kjempen mener at han er hengt ut i Dagbladet torsdag 30. august uten grunn. Vi, journalister som skrev saken, er glad for at Ørnhøi har lagt fra seg kniv og gaffel, og ønsker en debatt rundt dekningen av saken.

Det ironiske med hele kronikken er at Ørnhøi kommer med angrepet i samme avis hvor han forsøkte å manipulere innholdet, men det glemmer han selvsagt å nevne. Han ønsker heller ikke å rette oppmerksomheten mot sin egen mangel på åpenhet.

Vi velger derfor å gjengi deler av artikkelen i Dagbladet. For ordens skyld minner vi om hvem som satt rundt bordet på Statholdergaarden denne kvelden: Wallenbergs våpenmenn i Norge, advokat Knut Solvang og informasjonsrådgiver Rolf Nereng, samt SV-toppen Stein Ørnhøi.

«Herrene løfter skjeen noen ganger før Solvang bryter stillheten og stiller et spørsmål:

– Hvordan kan våre industrielle ledere komme inn i den politiske prosessen?

– Det fikser jeg, sier Stein Ørnhøi. Han tar en siste smak av suppa før han fortsetter.

– Jeg skal lese gjennom dokumentene og gi dere en tilbakemelding på innholdet før lunsj i morgen. Klokka 13 skal jeg møte en Dagblad-journalist. Deretter tar jeg kontakt med

Statsministerens kontor, sier Stein Ørnhøi. Det får Solvang til å utbryte:

En middag med en lobbyist

– Keisere snakker med keisere.

De to andre herrene nikker samtykkende, før advokaten fortsetter:

– Han Aftenpost-journalisten Frank Lynum har bare skrevet eder og galle om oss. Vi må få stoppet ham.

– Jeg skal snakke med Harald (Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, red.anm.), svarer Ørnhøi.»

Politisk redaktør i Aftenposten har senere fortalt at Ørnhøi ringte og ville påvirke artiklene til denne journalisten. Ørnhøi fortalte aldri hvem som var oppdragsgiveren eller budbringeren. Stanghelle har flere ganger sagt på TV, at han ikke visste om den nære forbindelsen til Wallenberg, og betrakter nå Ørnhøi som lobbyist og ikke aktør. Det kaller vi åpenhet, Ørnhøi.

Åpenheten din kommer heller ikke fram i brevene du har skrevet til Forsvarsministeren, hvor du setter store spørsmålstegn ved kvaliteten til de amerikanske jagerflyene og kostnadskalkylene. Du skriver brevene på en måte som gir inntrykk av at du bare ønsker å gi råd til ministeren, uten at du forteller at du har tatt stilling til forsvarets viktigste innkjøp etter krigen. Forsvarsministeren var ikke klar over at du hadde et så klart standpunkt i saken. Det kaller vi åpenhet, Ørnhøi.

Da Dagbladet ringte og spurte hvem du hadde spist middag med, ville du heller ikke svare. Du ville heller ikke fortelle om innholdet i den hvite konvolutten. Det kaller vi også åpenhet, Ørnhøi.

Det stemmer at vi ikke har gjengitt hele samtalen mellom de tre våpendragerne rundt bordet. Store deler av samtalen var av en privat karakter, som vi mente ikke hørte hjemme i det offentlige rom. Vi har selvsagt skrevet ned hele samtalen, slik vi hørte den, og gjengir gjerne hele, hvis alle aktørene rundt bordet synes det er viktig. Artikkelen handlet om hvordan du og Wallenberg jobber sammen – og om din mangel på åpenhet. Du er en sentral rådgiver for SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen. I tillegg til at du sitter i Regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg.

Det er for oss interessant å fortelle hvem du snakker med i den forbindelse – og hvilke roller du har.

Vi oppfordrer deg, Stein Ørnhøi, til å sende saken over til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Hittil er det ingen eksperter i presseetikk sagt at vi har gått over grensen. Det hadde vært nyttig å få avklart i PFU om journalister kan bruke øyne og ører i sitt videre arbeid med å gjengi det som er av offentlig interesse, eller om alt som skal gjengis i media skal komme i en hvit konvolutt fra dine oppdragsgivere.