En moderne far

Menn må ta ansvar, men de må gjøre det på sin egen måte. Dagens fedre kan ikke la det være opp til kvinnene å definere hva en god far er.

Gunnar Holmen

og Jon Aarsland,

familieterapeuter i et

debattinnlegg i Dagbladet

«2008 trenger vi ikke debatt om femimannen og den myke fjotten med tøfler, men om de mennene som ikke tar ansvar. Er du mann nok så tar du ansvar.

Farsrollen«Menn må skjønne at man må kjempe for sine rettigheter. Problemet er ikke at likestillingen (eller kvinnekampen eller feminismen) har gått for langt; problemet er at den ikke har gått langt nok. Familie og barn er et område hvor menn ofte blir diskriminert, og den eneste måten det kan endre seg på er at menn begynner å drive likestillingskamp.

Mina«Menn som er alene om foreldrerollen er gode, omsorgsfulle foreldre. Menn mangler ikke evnene til å ta ansvar for hele foreldreoppgaven. Det er bare det at når det finnes en mor å legge ansvaret for helheten over på, velger 9 av 10 den løsningen.

NinaK«Jeg blir veldig glad og vil gjerne anerkjenne den forandringen og måten mange menn er fedre på nå, med mer tilstedeværelse og glede over å være sammen med barna sine! Vær så snill å fortsette å være glad i barna på deres måte – knuter og grunnmur og tur og bil er kjempeviktig å lære for dem som skal bli neste generasjons menn!

Cathrine