En «nasjonal strateg»

HELGE HØIBRAATEN bor i Berlin, og der har han fått øynene åpnet for hvor stor J.C. Dahl er i nordisk-tysk malerkunst. Under en visitt i Oslo gikk han i det som før var Nasjonalgalleriet, for å sjekke «Dahl-svekkelsen» - og se om jeg kanskje skulle ha rett i min kritikk av nyordningen ved museet. Men nei, det har jeg heldigvis ikke! for han gjenfant til sin glede et par Dahl-bilder, og «har du ett skikkelig bilde, så har du Dahl». (Dagbladet 5.7.)Han er smålåten i sine krav. Nasjonalgalleriet hadde verdens fineste og bredeste Dahl-samling, hele 32 bilder var utstilt. Nå er det tre. Men enig med HH: Det er selvsagt bedre enn ingenting! Og det er tross alt bare 29 av 32 bilder som er fjernet (blant dem alle skissene, som dagens kunsthistorikere er særlig opptatt av) - altså en bagatell. Sune Nordgren, som har forestått utrenskningen, bør derfor if. Høibraaten opphøyes blant våre «nasjonale strateger».

HVA ER det prisverdige ved en «strategi» for å stue bort og usynliggjøre det meste av vårt billedkunstneriske arvegods? Før hadde vi, som andre kulturland, et historisk galleri hvor det var utstilt i sin fulle bredde. Nå er 70 prosent utrensket og lagt på lager. (Se Steinar Gjessings morderiske gjennomgåelse i Klassekampen 2.7.) Før var det gitt at folk flest hadde rett til å oppleve grunnstammen i norsk billedkunst samlet, i landets hovedstad. Nå må de reise til Bergen for å få et slikt møte - bortsett fra tilfeldig utplukkede bilder i Nasjonalmuseet. Før hadde vi en serie kunsthaller med spennende spesialutstillinger, som supplement. Nå er også det gamle Nasjonalgalleriet omgjort til en kunsthall.

DENNE STRATEGI for kulturell utarmelse har myndighetenes fulle oppslutning. Pengene strømmer inn (bl.a. 5 mill.kr. til «Kyss frosken» fra fallittboet Norge 2005, enda denne mønstringen ikke har noen påviselig sammenheng med 1905-jubileet.) Ingen på Stortinget har reagert. Der er man opptatt av spilleautomater og piratkopiering på internett. Fra departementshold får vi høre at museet kan jo ikke utstille seg selv! Nei, vi skjønner budskapet: Kunsten teller ikke lenger, iallfall ikke eldre kunst. Det er kuratoren som skal utstilles!Men hvorfor ikke hyre Christo til å pakke inn hele den gamle bygningen? Så slipper museet å utstille noe som helst. Og Nordgren vil skaffe seg enda flere poenger for å komme med på neste liste over «nasjonale strateger».