En ny boligpolitikk

Høyres tro på at problemene i boligmarkedet kan løses med større skattesubsidier til dem som allerede har spart mest og færre krav til boligenes utforming, er i beste fall naiv.

ET STED Å BO: Flere billige utleieboliger for ungdom, offensiv bruk av startlån, bostøtte, lang avdragstid og fastrente og større kommunal innblanding i byggeprosesser er blant tiltakene SV foreslår. 
Foto: Morten Holm /  NTB scanpix
ET STED Å BO: Flere billige utleieboliger for ungdom, offensiv bruk av startlån, bostøtte, lang avdragstid og fastrente og større kommunal innblanding i byggeprosesser er blant tiltakene SV foreslår. Foto: Morten Holm / NTB scanpixVis mer

Skal dagens og fremtidens unge kunne skaffe seg en god bolig til en pris de kan leve med, må det skje endringer. Vi trenger lavere prisvekst på boliger, bedre boliger og boliger som er tilpasset behovene til de mange som er i en livssituasjon der de er i ferd med å flytte fra eneboliger til lettstelte leiligheter. Vi trenger flere utleieboliger, både for folk som har spesielle behov og for dem som trenger et sted å bo for en kortere periode.

Et uregulert marked vil ikke løse disse problemene. Selv med dagens rekordhøye boligpriser klarer ikke markedet å skaffe nok boliger. Høyres tro på at problemene i boligmarkedet kan løses med større skattesubsidier til dem som allerede har spart mest og færre krav til boligenes utforming, er i beste fall naiv.

Vi trenger at det bygges flere boliger. Men å fjerne kravene til at disse skal tilpasses behovene til den gruppen i befolkningen som vil øke mest, er svært kortsiktig. Følger vi Høyres råd på dette området, vil eldre oppleve at de må flyttes fra sitt hjem til en offentlig institusjon - ikke fordi de er spesielt syke, men fordi de ikke lenger kan bo i sitt eget hjem på grunn av en trapp eller fordi det ikke er plass til rullestolen på badet. Det vil være trist for dem det gjelder, og svært dyrt for skattebetalerne. Slik populisme bør Høyre overlate til Frp.

Aksel Hagen.
Aksel Hagen. Vis mer

Det verste er at fjerning av slike krav, ikke vil ha særlig effekt på boligprisene, fordi disse i hovedsak er etterspørselsstyrt. Derfor bør vi heller finne tiltak som sikrer at det faktisk bygges flere av de boligene vi trenger. Kommunene har mye ansvar her. Planlegging som sikrer at det finnes arealer å bygge på der det også finnes skoler, barnehager og kollektivtranport i nærheten. Klargjøring av tomter, og, om nødvendig, en aktiv rolle i byggeprosessen, er også kommunale tiltak som kan bidra til å redusere veksten i boligpriser.

Mer offensive kommuner kan bidra til utjevning av svingningene i boligbyggingen. Hvis vi unngår berg og dal-banen, med mye feil og hastverk på toppene og arbeidsledighet og tapt kompetanse når det er stopp i aktiviteten, vil det også bidra til at vi på sikt får bedre bygg for en lavere pris.

Tilbudet til dem som ikke har mulighet til eller ønsker å kjøpe egen bolig, må bli bedre. Oslo og Bergen har lenge brukt de kommunale boligselskapene til å finansiere annen kommunal virksomhet gjennom betydelige utbytter. De pengene bør benyttes til å øke tilbudet av billige utleieboliger for ungdom og andre som sliter på det ordinære leiemarkedet.

I 2005 - det siste året Høyre satt i regjering - ble det bygd 314 studentboliger. I dag bygges det om lag 1000 i året. Tallet bør økes til minst 1500 i 2013. Tilskuddet til utleieboliger bør økes, og det bør åpnes for at andre aktører enn kommunene kan bruke dette til å øke antallet billige utleieboliger.

Flere vanskeligstilte på boligmarkedet har lav, men stabil inntekt. De har liten mulighet til å spare opp egenkapital, men med offensiv bruk av startlån, bostøtte, lang avdragstid og fastrente, er det allikevel liten risiko ved å gi dem mulighet til å kjøpe egen bolig i stedet for å leie. Boligutvalget har anslått at opp mot 33 000 personer på denne måten kan få en bedre bosituasjon. Flyttes disse ut av leiemarkedet, blir det bedre plass til dem som ønsker å leie.

Boligpolitikken må skaffe folk gode og trygge boliger, ikke skattelette og større prisvariasjon.

Følg oss på Twitter