En ny stat trenger Norge

SØR-SUDAN: Norge må sende FN-styrker hvis det dannes en ny stat.

MOT FOLKEAVSTEMNING: Sør-Sudan stemmer trolig for uavhengighet i januar og trenger internasjonal støtte, mener innleggsforfatterne. FOTO: AFP/Scanpix
MOT FOLKEAVSTEMNING: Sør-Sudan stemmer trolig for uavhengighet i januar og trenger internasjonal støtte, mener innleggsforfatterne. FOTO: AFP/ScanpixVis mer

FN-STYRKE: 9. januar 2011 skal folket i Sør-Sudan gjennom folkeavstemning bestemme sin fremtid. Alt tyder på at et overveldende flertall i den sørlige delen av det konfliktfylte landet kommer til å stemme for uavhengighet, og at det internasjonale samfunn får en ny stat. Norge kan også komme til å få en ny partner i Afrika; for forholdet mellom Norge og Sør-Sudan har sterke røtter flere tiår tilbake i tid, og det er i dag tette bånd mellom Norge og den potensielt nye staten.

NORGES FORHOLD til FN fikk seg en knekk etter at feltsykehuset ble trukket ut av FN operasjonen MINURCAT i Tsjad etter bare ett år. Spørsmålet Stoltenberg II-regjeringen nå må ta stilling til er hvorvidt det er på tide å leve opp til løftene fra Soria Moria om å styrke Norges deltagelse i FNs fredsbevarende operasjoner i Afrika. For uansett hvor mye finansminister Sigbjørn Johnsen setter ned foten er det her kun snakk om mindre ressurser. Forsvarsminister Grete Faremo vet godt at Norge fort kan ha styrker klare. Og selv utenriksminister Jonas Gahr Støre vet godt at Norges engasjement i fredsbevarende operasjoner er svakt. Kun i overkant av 30 norske soldater tjenestegjør med blå hjelmer i dag.

PLANLEGGINGEN må begynne nå. Selv om avstemningen er i januar, så vil ikke en ny FN-styrke for Sør-Sudan komme på beina før juli neste år. Det er viktig at de politiske prosessene starter nå og at regjeringen ikke sitter og venter på en henvendelse, men sier seg villig til å støtte FN med en ingeniørtropp allerede nå. Den dagen forespørselen fra FN kommer må norske styrker stå klare. Ellers blir de ikke med. Og det er bred enighet om at det vil være et stort behov for FN-styrker. Mange er redd for at en regelrett krig kan bryte ut mellom nord- og Sør-Sudan, og det er også fare for borgerkrig mellom befolkningsgrupper i sør.

NORGE VIL OGSÅ sitte igjen med en stor politisk gevinst, til tross for den lave prisen for norsk innsats. Den forestående folkeavstemningen står høyt på agendaen for mange av Norges viktigste allierte. EU, under ledelse av Sverige, har stablet på beina en kampgruppe som også ser på muligheten for å delta. USAs utenriksminister Hillary Clinton har vært klar på at det internasjonale samfunn ikke kan feile i Sør-Sudan; de samme vurderingene gjør Storbritannia. En deltagelse der vil styrke Norges forhold til USA mye mer enn å sende tilsvarende antall elitesoldater til Afghanistan. Et militært engasjement i FNs tjeneste kan i like stor grad som i Afghanistan — hvis ikke mer — bidra positivt til forholdet til USA. Norges strategiske valg må dreie seg om mer enn å til enhver tid fotfølge USA rundt i verden. For Norge kan det være minst like viktig å være der USA ikke er.

NORGES ENGASJEMENT for fred i Afrika bør bestå av mer enn vakre ord. Da Norge trakk ut styrkene fra Tsjad i sommer avviste Jonas Gahr Støre at Norge sviktet FN. Nå har han muligheten til å bevise det. Hvem vet, kanskje USA følger etter?