En ond sirkel

Ingress

Meninger

DET PÅGÅR en debatt i EU om syriske flyktninger, noe som kan få uante konsekvenser. Stikkord er nasjonalisme og fremmedfrykt. FN har bedt EU ta imot 30 000 flyktninger fra det borgerkrigsherjede landet. Bare Sverige har vedtatt å gi syrere permanent oppholdstillatelse. Det gjør at det nå kommer nesten 2000 i uka. Tyskland har sagt ja til 5000 totalt, mens Spania i den andre enden av skalaen, nøyer seg med 30.

DET ER FLERE årsaker til EUs skepsis, men i flere land er en av dem frykt for at ekstreme nasjonalistpartier skal få økt oppslutning. Det syriske flyktningspørsmålet var en av grunnene til at det franske ytre høyrepartiet Nasjonal front og det nederlandske Partiet for frihet i forrige uke dannet en allianse foran valget til EU-parlamentet neste år. For å kunne opptre som en samlet gruppe, må partier fra sju land være med, og ha minst 25 mandater til sammen. Det er ingen umulighet med den framgangen ultranasjonalistiske og fremmedfiendtlige partier har i Europa for tida.

MEN EU-LANDENES ledere gjør som strutsen og gjemmer hodet i sanda. Selv om flyktninger fra Syria sendes hjem om de søker om lovlig opphold, finns det trolig 100 000 syrere som oppholder seg illegalt i Europa. En rekke av dem blir tvunget til kriminalitet for å overleve, noen kan også være utsendt av Syrias diktator Bashar Assad for å spionere på landsmenn. Og i mellomtida tjener menneskesmuglere millioner av kroner på å få syrere fra Midtøsten til Europa. Mange må betale mer enn 80 000 norske kroner. Og enda verre; katastrofen utenfor den italienske øya Lampedusa for noen få uker siden, der over 300 mennesker døde, viser hvordan folk er villige til å risikere livet for å komme til Europa, enten på flukt fra krig eller av økonomiske årsaker. Flere av de døde utenfor Lampedusa var syrere.

2,2 MILLIONER syrere har hittil flyktet fra hjemlandet, og Europa blir altså bedt om å ta imot 30 000 av dem, snaue 1,5 prosent. Man er inne i en ond sirkel. Frykten for nasjonalistpartier vil føre til mer menneskesmugling og flere illegale flykninger. Selv om EU nå skal styrke vaktholdet i Middelhavet, vil tusener på tusener komme seg fram til Europa. Der vil deres nærvær uansett bli utnyttet av partier som Nasjonal front, så hvorfor ikke vise en viss grad av humanisme?