En Opseth til Kultur?

- Jippi, det er kultur, sa Turid Birkeland etter at Thorbjørn Jagland hadde ringt henne i regjeringsrunden i 1996.

Ellers er ikke Kulturdepartementet den posten det knives hardest om. Under én prosent av statsbudsjettet tilfaller kulturen. Det meste bundet i faste utgifter til biblioteker, museer etc. Men det er en synlig jobb.

  • Kulturministeren vises. Anne E. Lahnstein var tydelig og vi vet godt hvem Åslaug M. Haga er. Men den virkelige kulturministeren var Åse Kleveland. Hun var den første til å bestyre det «reine» Kulturdepartementet fra 1991 og hun satt helt til 1996. Ifølge svensk presse tror hun fortsatt at hun er kulturminister - også i Sverige. Kleveland hadde troverdighet i kulturlivet, hun hadde stil og syntes å ha gjennomslag for kulturen i regjeringen. Om hun hadde det, er noe annet. Men hun ga følelsen av å ivareta kulturen. Senterpartiets Anne hadde trolig vel så stort gjennomslag, men hun ble ingen myte som kulturminister.
  • Nå skal Jens Stoltenberg finne en ny person til denne noe utsatte posten. En statsråd som blir avkrevd mye, men som har lite å by på. Navn som nevnes er Turid Birkeland, tidligere minister og leder for Arbeiderpartiets programutvalg for kultur. Hennes tidligere statssekretær Nita Kapoor, kulturkomitémedlemmene Grethe

Fossum og Karita Bekkemellem Orheim.

  • Av en eller annen grunn er det få menn som nevnes til kulturposten i regjeringskabaler. Kanskje anses litt kultiverte og velmenende damer som mest egnet til å ta seg av kulturlivet. Ikke siden Lars Roar Langslet og Hal-vard Bakkes tid på 80-tallet har det vært en mann i Kulturdepartementet.
  • Det skulle ikke mangle på karslige oppgaver for statsråden.

Vår tids mest dominerende bransje - media - ligger under Kultur. Hele NRKs videre skjebne og utfordringen i å forsvare norsk språk i Internetts tidsalder. Ikke akkurat frøkenjobber, noe av det.

  • Egentlig er tida moden for en Kjell Opseth i Kulturdepartementet. Hva kunne ikke mannen som fikk gjennomhullet hele Vestlandet på rein skjær stahet få gjort med det underbudsjetterte kulturlivet?

Den ideelle kulturministeren fra Arbeiderpartiet er kanskje likevel en krysning av Kjell Opseth og Åse Kleveland. Staheten kombinert med Åse Klevelands kulturbakgrunn og representative framtoning. En uslåelig minister.

eva.bratholm@dagbladet.no