En ordning som swinger

Til dem som måtte få allergiske utslag hver gang ordene «støtteordning» og «kultur» blir nevnt i samme setning: Her er en historie om en ordning som virker.

  • I snart tre år har Norsk kulturråd bevilget en slump penger årlig til en såkalt aspirantstilling øremerket jazz. Stillingen administreres av Midtnorsk Jazzsenter i Trondheim, og innebærer hovedsakelig kunstnerisk ledelse av og komponering/arrangering av musikk for det profesjonelle Trondheim Jazzorkester og amatørbandet Midtnorsk Ungdomsstorband. Aspirantordningen skal også fungere som plattform for en lovende musiker i etableringsfasen, og ble i 2000 og 2001 innehatt av Erlend Skomsvoll. Fra 1. januar i år ble den overtatt av Eirik Hegdal (28).
  • Ordningens første suksess kom med Erlend Skomsvoll og Trondheim Jazzorkesters «mirakelkonsert» med Chick Corea på Moldejazz i 2000. En overbegeistret Corea kom tilbake og turnerte i Norge med orkesteret, og på Moldejazz i fjor høstet Trondheim Jazzorkester nok en gang ovasjoner etter sin konsert med Pat Metheny. At Skomsvoll selv har vokst som utøvende pianist og komponist/arrangør gjennom ordningen, vet alle som har fulgt ham i blant annet Come Shine og hans eget Skomsork, og da han fratrådte ved siste årsskifte, var det som godt etablert og med boka full av oppdrag.
  • I forrige uke presenterte Eirik Hegdal seg på Moldejazz. Denne gang kom Trondheim Jazzorkester uten stjerner, men med Hegdals musikk og dels ny besetning, og nok en gang med eventyrlig kvalitet. Også Midtnorsk Ungdomsstorband spilte på Moldejazz, og viste med all ønskelig tydelighet at rekrutteringsarbeidet i Midt-Norge bærer imponerende frukter. Musikkmiljøet i Trondheim, med jazzlinja ved Konservatoriet som motor, later til å vibrere med forlokkende kraft gjennom hele regionen, og vil sammen med blant annet det ungdomsarbeidet som drives i regi av Moldejazz og Ytre Suløen helt sikkert sørge for at nye jazzmusikere kommer til å markere seg nasjonalt og internasjonalt i åra framover.
  • I høst skal Norsk kulturråd evaluere aspirantstøtteordningen. Forhåpentligvis var rådsmedlemmer til stede ved Moldejazz og hørte med egne ører hva Eirik Hegdal og de to orkestrene utrettet. Om noen støtteordning noensinne har båret frukter, må det være denne, og spørsmålet om opprettholdelse burde ikke kreve mye tid for å finne sitt svar.