TUNGT ALVOR: Tirsdag begynte leder og nestleder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus (sittende) og Guro Glærum Kleppe, sin prosedyre i ankesaken mot Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett.
TUNGT ALVOR: Tirsdag begynte leder og nestleder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus (sittende) og Guro Glærum Kleppe, sin prosedyre i ankesaken mot Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett.Vis mer

En overbevisende historie

Spesialenheten har ventet med å ta fram de sterkeste ordene til slutt.

Kommentar

Spesialenhetens leder og nestleder, Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe, fikk tirsdag innlede prosedyrene i ankesaken mot Eirik Jensen.

De to har gjennom bevisførselen vært nøktern i språkbruken og nitid opptatt av detaljer. Derfor virker det enda sterkere, nå som de har hentet fram sterke ord og går til hardt angrep på Jensens troverdighet.

Stemningen i sal 250 i Oslo tinghus, valgt til ankebehandlingen fordi Borgarting lagmannsrett ikke har noen like stor sal, var tirsdag helt annerledes enn den har vært de siste månedene. Under lagmannsrettens behandling av saken har det i hovedsak vært rom for stadige smil og en uformell tone, både mellom aktørene og overfor oss andre som har vært til stede i retten.

Nå hviler alvoret tungt over de involverte på alle sider av bordet. Den fortettede stemningen forsterkes av at det økte antallet mennesker på presse- og publikumsbenkene gir høyere temperatur og mindre oksygen i rommet. Begge de to tiltalte ser konsentrerte, urolige og bekymrede ut.

Rettens administrator, lagmann Kristel Heyerdahl, begynte dagen med å dele ut historiens siste spørsmålsskrift i en norsk rettssal. Den er en oppdatert og forkortet utgave av tiltalen, fokusert på de fire spørsmålene som juryen skal ta stilling til og med en kort tekst om grunnlaget for skyldspørsmålet på de to hovedspørsmålene.

FORSVARER: Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden er ikke imponert over aktoratets prosedyre. Reporter: Trym Mogen / Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

Juryen skal ta stilling til bevisene sett under ett, for så å svare på om de mener det er bevist at Jensen har medvirket til narkotikainnførsler og om de mener han er korrupt. Om svaret er ja på ett eller begge spørsmål, skal de tillegg skal svare på om de mener korrupsjonen er å anse som grov, og om narkotikaforbrytelsen gjelder et «meget betydelig kvantum».

Påtalemyndigheten er ikke et øyeblikk i tvil. Presthus innledet med å si at dersom de mente det var kommet fram bevis som svekket deres overbevisning, måtte de endret tiltalen. Isteden snakket både han og Kleppe med stor overbevisning og tyngde om hvorfor de mener det ikke er noen tvil om at Jensen er skyldig, både i grov korrupsjon og i medvirkning til grov narkotikaforbrytelse.

Kleppe og Presthus gikk til hardt angrep på Jensens troverdighet, og karakteriserte hans skiftende forklaringer som både «for utrolig», ikke troverdig og med liten logisk sans.

De to fordelte presentasjonen mellom seg. Kleppe fokuserte på det store bildet, og trakk linjer mellom de mange indisiene for å fortelle historien om det kriminelle samarbeidet som Spesialenheten mener å ha bevist. Fortellingen starter allerede med det første møtet mellom de to tiltalte i 1993 og den første politisaken som Cappelen bidro til. Hun beskrev hendelsen som avgjørende for utviklingen av forholdet mellom Cappelen og Jensen. De fikk her, sa Kleppe, vist hverandre hvilken kapasitet de er på hver sin arena, hvilken risiko de er villig til å ta og hva de kan oppnå.

Presthus gikk konkret på enkeltbevis og koblet kommunikasjon mellom de to tiltalte opp til politiaksjoner og innførsler av hasj, på samme måte som aktoratets tidslinjer – hjelpedokumenter som juryen også får ta med seg til rådslagning.

Prosedyrene er partenes siste sjanse til å overbevise juryen før den trekker seg tilbake i neste uke. Derfor legger aktørene nå all sin tyngde inn for å argumentere for sitt syn. Spesialenheten fortsetter fram til lunsj onsdag, og så langt har prosedyren vært egnet til å overbevise. I morgen går ordet til Jensens forsvarere, med John Christian Elden i spissen. De skal fortelle en helt motsatt historie.

PROSEDYRENE: Dagbladets kommentator oppsummerer aktoratets prosedyre i saken mot Eirik Jensen. Aktoratet går hardt ut mot Jensens troverdighet så langt i prosedyrene. Reporter: Trym Mogen. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer
Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.