En pil i hjertet

EF-natta den 25.september 1972 ble en thriller uten like.

||| - Og her ser dere pila vår!

Programleder Lars-Jacob Krogh viser stolt hvordan NRK akter å demonstrere opptellingen. En svært, svart pil henger på veggen i Studio 1 på Marienlyst. Den kan bevege seg over skalaen 0-100, men peker i begynnelsen rett opp, mot 50 prosent.

Ja- og nei-siden står altså i utgangspunktet likt denne folkeavstemningen, som skal bli den første, største og mest dramatiske sending i fjernsynets historie.

Det hele begynner kl 20.50 mandag den 25.september 1972, ti minutter før valglokalene stengte. Programlederen ønsker «velkommen til denne sending som vil holde på til de små timer». Folkeavstemningens resultater skal meldes inn til studio fra alle landets 607 valgkretser. For hver større krets beveger pila seg litt mot høyre eller mot venstre, sveivet manuelt av studiomedarbeidere bak veggen

Når sendingen slutter fem timer etter, står den på 53,6 prosent nei, 46,4 prosent ja.

Norge har sagt nei til Europa.

Det ble en valgnatt ulik alle andre. Aldri har vi vel sett make til thriller i norsk fjernsyn! Og hovedrollen spilte pila på veggen, som beveget seg fram og tilbake over skalaen mens ja- og nei-folk jublet i glede eller skuttet seg i skuffelse, i takt med bevegelsene bak Kroghs rygg.

Sammen med Geir Helljesen styrer han denne lange nattas ferd mot avgjørelse, og har sin fulle hyre med å holde rede på alle resultatene, som snart peker i ja-retning, snart mot nei, ettersom kretser ble slått sammen med kommuner, kommuneresultater til fylkestall. Ubønnhørlig går resultatet over tid i retning av nei. Det var som pila i studio til sist ga et stikk i hjertet på den offisielle Norge, det som gjennom partiene, pressen og arbeidslivets organisasjoner har talt for ja under den lange valgkampen forut for 25. september.

Hvorfor var EF-natta så utrolig spennende — og pilretningen så overraskende viktig for alle som så på?

Det var ingen prognoser denne valgnatta. Noen mønstre for hvordan en folkeavstemning skulle kunne forutsies på grunnlag av enkelte tall, forelå jo ikke. Det var derfor ingen eksperter som kunne si hvordan dette ville gå — bare velgerne selv som avgjorde.

Meningsmålingene sprikte sterkt. Hva folk hadde sagt på forhånd, viste seg ikke å stemme med hva de faktisk stemte. På forhånd hadde en stor del uttrykt tvil og usikkerhet. Likevel møtte mer enn 75 prosent opp og sa klart ja eller nei.
Men resultatene kom i rykk og napp denne kvelden.

Til å begynne med stammet de fleste resultatene fra små kommuner, som lå langt bort og som regel ga nei. Den første landsoversikten kl 21 viste 71,6 prosent nei.  Folkebevegelsen mot norsk medlemskap klappet begeistret. «Bare vent til de store byene kommer», trøstet ja-folk hverandre.

Og byene kom. For hver storkommune som ble talt opp, dalte nei-flertallet. Det lå an til en splittelse mellom by og land, som blant annet ble kommentert med bekymring av nei-generalen Arne Haugestad. Politikere fra alle partier uttrykte det samme; de var fordelt over ulike studioer i fjernsynshuset, unntatt Arbeiderpartiet som holdt seg for seg selv på Youngstorget.

Kl 22.50 hoppet pila over til ja. Opptellingen av bykommunene begynte å gi resultater. Ja-folket gliste godt. I løpet av ett kvarter steg ja-flertallet til 52,6 prosent. Ved ambassaden i Bryssel ble champagnevognen kjørt inn og stemningen gikk i takt sammen med de skummende korker, å dømme etter radioens reportasje derfra.

Helljesen og Kogh, samt resultatleserne Else Solli og Knt Th. Gleditsch, fortsatte å pepre seerne med fylkes- og landsoversikter, valgkretser og fremmøteprosenter.  Nå viste det seg at ja-flertallet sank igjen. Pila beveget seg ved midnatt tilbake til 50-50-skillet.

«Dette går jo mot den rene kriminalroman», utbrøt Krogh. Han satt i skjorteermene, svett av opphisselse. Ville ja bli til nei når flere kommuner var talt opp?

Halv ett vippet pila over til tydelig nei-flertall- Der ble den værende. «Det norske folk er i ferd med å vinne en historisk seier», kommenterte Haugestad. Nei-sidens folk jublet fra sitt hovedkvarter i Folkets Hus, mens de politiske partiene på Marienlyst ble merkelig stille, bortsett fra de to små nei-partiene SF og Sp. Men hva kunne vel de utrette, i havet av skuffede ja-politikere, anført av en blek Kåre Willoch.

Klokka halv to satte Helljesen over til Krogh og Herbjørn Sørebø i studio 2 og den avsluttende partilederdebatten. For åpen skjerm innrømmet statsminister Bratteli nederlaget. Han bekreftet at regjeringen ville gå av. Da viste pila i Studio 1 sluttresultatet: 53,6 prosent nei, 46.4 prosent ja.

SFs Finn Gutavsen tente seierssigaren. Fyr fikk han av Krogh, som unte seg en studiorøyk han også. Vel blåst  - etter den mest spennende valgnatt i NRKs historie.