En plan mot medisin-patenter

«Mange mennesker lider og dør helt unødig. Forskningen fokuseres på de medisinene som oppfinnerne kan tjene mest penger på, snarere enn på de medisinene som kan føre til de største helsegevinstene.

Thomas Pogge, Professor Yale University, Aidan Hollis, University of Calgary

«Dette med patenter på medisiner er det mest sinnsjuke av alt med den såkalte frie verdens handelen. Det har hverken noe med kapitalisme eller fri handel å gjøre. Og det er i hvert fall ikke humant.

Nikolai Torp Dragnes«Du tar helt feil når du sier at det ikke har noe med hverken kapitalisme eller fri handel å gjøre. Det er jo nettopp kapitalismens grunntanke og sjel - at man skal betale for seg. Patentbeskyttelse viser kapitalismens sanne ansikt. Drit i den tredje verden - de kan ikke betale for seg allikevel.

En del selskaper har til og med drevet testing av medisiner der - på mennesker.

Azitro«Medisinsk forskning er latterlig dyrt, om firmaene ikke tjener voldsomt med penger på de nye medisinene så vil forskning av nye medisiner lide.

Bent«Det er vel ingen tvil om at farmakologien er klodens mest lønnsomme industri, og noe av midlene går vel til ny forskning og noe til oppkjøp av annen industri? Man kan tro at mye av den nye forskningen går til å “finne opp" nye diagnoser til folk i Vesten (som kan betale) - etter at et nytt middel er patentert.

Tårnet