RASSIA:  Inspektør Øystein Eriksen i Arbeidstilsynet aksjonerte mot RenoNorden på mandag, og selskapet anklages nå for sosial dumping. Anbudsgiganten har hatt en eventyrlig omsetningsvekst og det offentlige tjener på selskapets virksomhet, hevder Magnus E. Marsdal.  Foto: Bjørn Langsem
RASSIA: Inspektør Øystein Eriksen i Arbeidstilsynet aksjonerte mot RenoNorden på mandag, og selskapet anklages nå for sosial dumping. Anbudsgiganten har hatt en eventyrlig omsetningsvekst og det offentlige tjener på selskapets virksomhet, hevder Magnus E. Marsdal. Foto: Bjørn LangsemVis mer

En politisk søppelsak

SOSIAL DUMPING: Nå ser vi anbudskapitalismens sanne ansikt. Vil de rødgrønne stille til valg mot konkurranseutsetting i 2011?

||| MANDAG GJENNOMFØRTE Økokrim og Arbeidstilsynet razzia mot Norges største renovasjonsfirma, RenoNorden AS. Selskapet har vunnet kontrakter på konkurranseutsatt søppeltømming i 98 norske kommuner, inkludert Oslo. Nå anklages firmaet for å presse kostnadene ned og fortjenesten opp gjennom grov og ulovlig utnyttelse av østeuropeiske arbeidere.

I gårsdagens Dagbladet står tidligere ansatte i RenoNorden fram og forteller at de ble «behandlet som slaver». «Etter at jeg ble skadet på jobben fikk jeg beskjed om å reise hjem. «Vi trenger ikke syke ansatte», sa sjefen til meg,» forteller bulgarske Ivan Lazarov Dimitrov. Han hadde fått en tung container over seg. I stedet for å hjelpe til med legebehandling, satte RenoNorden ham på flyet til Bulgaria.

Mens Dimitrov hevder han aldri fikk noen lønn, har lønna til RenoNordens daglige leder økt fra 527.000 i 2004 til 1,2 millioner i 2009.

ANBUDSGIGANTEN har hatt en eventyrlig omsetningsvekst og henter nå ut svært høye fortjenestemarginer. Inntektene er økt fra tre millioner kroner i 2001 til nær 380 millioner i 2009. Driftsresultatet i 2009 var 63,9 millioner kroner — hentet fra offentlige budsjetter. RenoNorden vinner kontrakter ved å være billigst. Men hvordan klarer selskapet både å ha skamlave priser og samtidig gi eierne skamløst store overskudd? Ifølge daglig leder Svein Tore Aurland er hemmeligheten «en effektiv organisasjon og nøktern pengebruk». Dagbladets avsløringer reiser spørsmål om noe av svaret også er «rovdrift på ansatte».

ER DETTE anbudskapitalismens sanne ansikt? Dette er i alle fall hva Høyre og Frp vil ha mer og mer av: Konkurranseutsetting i kommunene. Konkurranseutsettingen gjeninnfører uhemmet priskonkurranse på ufaglært arbeid. Med Øst-Europa inne i vårt arbeidsmarked, fører dette til en nedadgående spiral av lønns- og arbeidsvilkår. For arbeidsfolks rettigheter skrus klokka tilbake. Dette kaller Siv Jensen «fremskritt». Høyre kaller det trolig internasjonal solidaritet.

RENONORDEN-SAKEN er dessverre ikke enestående. Den kommer i kjølvannet av en lang rekke avsløringer av skitne arbeidsforhold innen renhold. Der fører konkurranseutsetting til sosial dumping i offentlig regi. I et av verdens rikeste land er vi så oppsatt på å spare noen kroner på kommunens budsjett at vi setter hele den norske arbeidslivmodellen i fare. Er dette hva velgerne vil? De rødgrønne partiene må vise handlekraft. Alle vet at Høyre og Frp ikke vil løfte en finger for effektive tiltak mot sosial dumping.

STATSMINISTER Jens Stoltenberg skrev i Dagbladet i fjor: «Sosial dumping truer vår samfunnsmodell. Nå forsterker vi innsatsen mot useriøse aktører.» Denne saken aktiverer skillelinjene i norsk politikk. De rødgrønne har gjort langt mer enn Høyre og Frp ville gjort. Solidaransvar for lønn og allmenngjøring av visse tariffavtaler er eksempler på viktige tiltak som er kommet. Men problemene fortsetter å bre om seg.

Det er påfallende at så mange avsløringer nå rammer anbudsfirma med det offentlige som oppdragsgiver. Sosial dumping innen renhold avsløres ved kemneren i Bærum, ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, ved Politihøyskolens boliger og i kommunene. Skal dette forestille samfunnet Det norske Arbeiderparti skapte?

FØR FUNGERTE offentlig sektor som en siviliserende motvekt til det kapitalistiske arbeidsmarkedets tendens til rovdrift på ansatte. Med våre dagers konkurranseutsetting og kroniske innsparingspress, fungerer offentlig sektor snarere som drivkraft for sosial dumping. Derfor må regjeringspartiene ta mer grunnleggende grep. Hvor mye hjelper det å løpe etter med plaster, hvis konkurranseutsettingens profittjag får rive stadig dypere flenger i den norske arbeidslivsmodellen?

I dagens alvorlige situasjon holder det ikke at Jens Stoltenberg kan vise til at Ap ikke setter «bestemor» på anbud. Den norske modellen består av mer enn bestemor. Og nå er denne modellen truet av en dypt usosial anbudskapitalisme der konkurranseutsetting fungerer som motor for sosial dumping.

Arbeiderpartiet har med denne saken fått en gyllen anledning til å vise velgerne tydelig forskjell på høyre og venstre i norsk politikk. RenoNorden har kontrakt direkte med 98 norske kommuner. Velgerne bør få høre klar tale før valget i 2011: Ap stiller til valg mot sosial dumping og vil stoppe all unødvendig konkurranseutsetting i kommunene hvor det blir rødgrønt flertall. Ta denne konfrontasjonen med høyresida, Jens. La det være Frps jobb å forklare velgerne anbudskapitalismens fortreffelighet.

DET LIGGER OGSÅ en utfordring for Trond Giske her. Som næringsminister får han RenoNorden-saken i fanget fordi staten tjener penger på selskapets virksomhet. RenoNorden eies av det norske investeringsfondet Norvestor Equity. Gjennom Norvestor er staten en betydelig eier i RenoNorden. Statens investeringsselskap Argentum har investert over 740 millioner kroner gjennom Norvestor. Rundt 300 av disse millionene står i fondet som kontrollerer RenoNorden. Staten tar utbytte fra Argentums overskudd. Det vil si at når RenoNorden tyner profitt ut av østeuropeernes arbeid, øker den potensielle gevinsten på statens investering i Norvestor.

DETTE BØR IKKE fortsette. Ikke når kampen mot sosial dumping er LOs desiderte hovedsak. Her må næringsministeren tenke politikk, ikke forretning. Han har ingen plikt til å forbli investert i Norvestor. Regjeringen bør benytte anledningen til å sende et tydelig politisk signal: I et rødgrønt Norge tolereres ikke anbudskapitalister som beriker seg på et slikt misbruk de ansatte forteller om i Dagbladets reportasje. Staten bør trekke alle investeringer ut av Norvestor-fondet som eier RenoNorden.

Å BLI SITTENDE som passiv medeier vil kunne tolkes som stilltiende aksept. De færreste rødgrønne velgere vil mene staten bør tjene penger på virksomheter som granskes for sosial dumping. Det bør heller ikke kommesektoren. Men det gjør kommuner, fylker og helseforetak, gjennom sitt selskap KLP.

Også KLP sitter med store investeringer i Norvestor, og tjener dermed penger på virksomheten til RenoNorden. Først sparer kommunene penger på å slippe løs RenoNordens arbeidskraftimport, så tjener kommunene penger på KLPs investering i selskapet. Sosial dumping i offentlig regi — er dét den nye norske modellen?