Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

En realistisk plan

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utviklingen av nye medisiner styres i dag av utsikten til inntekter basert på monopoltilgang til markedet gjennom patentbeskyttelse. Når en ny medisin blir beskyttet fra allmenn konkurranse, får medisinen en pris som gjør at en stor del av verdens befolkning forhindres fra å få tilgang til den. Dette inkluderer også mange i velstående land. Resultatet er (1) at mange mennesker helt unødig lider og dør, og (2) at forskningen fokuseres på de medisinene som oppfinnerne kan tjene mest penger på, snarere enn på de medisinene som kan føre til de største helsegevinstene.

Vi må klare å sikre tilgang til medisin på en bedre måte enn i dag. Men det er flere komplekse problemer som må løses. Hvordan kan vi ivareta insentivene for nyskapning dersom prisene er lave? Og hvordan oppmuntrer vi innovatører til å arbeide på prosjekter som faktisk har betydning for (mange) menneskers helse, framfor bare de prosjektene som fører til økt salg? Realistiske løsninger på disse problemene kan dra fordel av det internasjonale patentsystemet, men systemet må i større grad enn i dag ta hensyn til helsebehovene til de fattige.

The Health Impact Fund (HIF) er en løsning som svarer på disse problemene. Fondet har sitt navn fra den faktiske påvirkning («impact») som medisinske nyvinninger vil ha på global helse.

HIF vil, basert på finansiering fra statlige myndigheter, kunne tilby patentsøkere og patenthavere muligheten til å gi fra seg retten til prisfastsetting ved monopol (dvs. enetilgang til markedet for medisinen man har patent på) til fordel for en prisutbetaling («reward») beregnet ut fra den faktiske påvirkning på global helse som den nye medisinen vil ha. Ved å registrere seg i HIF vil selskapet forplikte seg til å selge medisinen globalt til kostpris. Til gjengjeld vil selskapet motta, for en fastsatt periode, utbetalinger basert på produktets beregnede virkning på den globale helse. Ordningen vil være frivillig og skal ikke ta bort eller redusere ordinære patentrettigheter.

HIF vil naturlig nok måtte distribuere store summer penger – vi antar at minimum seks milliarder dollar vil deles ut årlig. Pengene vil bli delt ut etter den reelle positive påvirkning på helse som hvert produkt har. Med dette vil selskapene konkurrere om en andel av pengene i HIF ved å utvikle og distribuere nye medisiner som har den størst mulige betydning for global helse. Evalueringen av faktisk effekt for hver registrert medisin vil bli foretatt årlig av HIF-systemet.

HIF kan med dette bli et redskap som tjener alle: pasienter, både rike og fattige, så vel som de som har omsorgen for pasientene, farmasiselskapene og deres investorer, og skattebetalerne.

Gjennom HIF vil insentivene for å utvikle nye medisiner øke proporsjonalt med medisinenes «health impact» (faktiske påvirkning på helse). Dermed blir forskningen rettet mot de medisinene som gjør mest godt. HIF vil også stimulere til ny- og videreutvikling av medisiner på en måte som dagens patentsystem ikke kan, grunnet mangelfull beskyttelse mot etterligningsmedisiner. Alle pasienter, både rike og fattige, vil ha fordel av at farmasiselskapenes innovasjon og markedsprioriteringer fokuseres rundt den faktiske helseeffekten.

Alle nye medisiner – og nye bruksområder for eksisterende medisiner – som er registrert i HIF, vil med dette bli tilgjengelige og rimelige fra første stund. Mange pasienter, særlig i fattige land, men i økende grad også i rike land, har ikke råd til den beste tilgjengelige behandlingen, fordi den er for dyr. Selv de som er fullt forsikret under helseforsikringsordninger, kan bli nektet adgang til de beste medisinene fordi forsikringsselskapene anser dem for å være for dyre. HIF løser dette problemet for medisiner registrert under ordningen ved at kjøpskostnadene sterkt reduseres.

De fleste forslag som tar sikte på å øke adgangen til medisiner for fattige mennesker, reduserer inntektene for farmasiselskapene og dermed også deres mulighet til å investere i ny forskning. HIF-ordningen vil imidlertid ikke begrense selskapenes muligheter sammenliknet med i dag. HIF gir dem bare muligheten til ytterligere inntekter ved at de kan utvikle medisiner med stor innvirkning på global helse, som ellers ville ha vært ulønnsomme eller mindre lønnsomme. Ved å selge slike medisiner til kostpris trenger ikke selskapene forsvare en politikk der de tar høye priser av fattige mennesker, og de trenger ikke presses til å gi bort medisiner som veldedighet. Med HIF-registrerte medisiner kan de i stedet «do well by doing good» – de kan drive vellykket forretning ved å handle moralsk rett. Forskere i disse selskapene vil få et insentiv til å fokusere på de sykdommene som mest trenger å bekjempes, og ikke bare på medisiner som kan selges dyrt.

HIF-ordningen vil hovedsakelig bli båret oppe av deltakende lands statlige myndigheter, som i sin tur henter sine inntekter fra skatter og avgifter. Skattebetalere vil naturlig nok gjerne at deres skatteinnbetalinger blir godt og effektivt brukt, og HIF bidrar nettopp til dette. HIF gir insentiver for å frambringe den forskning og utvikling som vi alle ønsker oss, og de totale utgiftene til medisiner trenger ikke å øke. Skulle de likevel gjøre det, er det fordi nødvendige medisiner som ellers ikke ville ha eksistert, blir utviklet. HIF-mekanismen er uansett designet for å sikre at skattebetalere får valuta for pengene i den forstand at ethvert produkt som registreres innenfor HIF, vil ha en lavere pris i forhold til helseeffekten den har, enn medisiner utenfor HIF. Skattebetalere vil også oppleve fordelen av en reduksjon i risikoen for pandemier og andre helseproblemer som lett beveger seg over landegrensene.

Skal HIF bli virkelighet, må forslaget – tilgjengelig på www.healthimpactfund.org – studeres, utfordres og justeres. Vi har nå kommet i gang ved å formulere prosjektet, men vi trenger hjelp fra mange: farmasiselskaper, politikere, forsikringsselskaper, medisinere, frivillige organisasjoner, jurister, økonomer og mange andre. For å bli virkelighet må et videreutviklet HIF støttes av nasjonale regjeringer. Ved å få noen til å forplikte seg til å støtte HIF, kan vi få andre til å følge etter. Slik kan vi virkeliggjøre planen om en realistisk og lønnsom måte å sikre tilgang til livsviktige medisiner på.

Oversatt av Henrik Syse

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!