En reform for Monika

Ingress

Meninger

Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble trolig drept i sitt hjem i Sund kommune i november 2011. Politiet henla saken etter ni måneder som intet straffbart forhold, fordi de mente barnet hadde tatt sitt eget liv. Dette var det ikke grunnlag for, mener en arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten. I sin rapport, en flerrende kritikk av politiet, påviser de alvorlige mangler ved etterforskningen.

Den grunnleggende og mest oppsiktsvekkende feilen er at politietterforskerne fra starten av låste seg til selvmordsteorien. De lagde seg en forestilling om at jentas mor knuste glasset i inngangsdøra for å fingere et innbrudd, fordi barnet ifølge hennes «kultur» ikke kunne begraves i kristen jord dersom det hadde begått selvmord.

Det manglet en tydelig etterforskningsledelse av saken i Hordaland politidistrikt. Det ble ikke foretatt rekonstruksjon av hvordan dødsfallet skal ha foregått. Sporsikringen var mangelfull, avhørene for dårlige, vitner ble ikke fulgt godt nok opp, undersøkelsene rundt mors tidligere samboer var mangelfulle og de sakkyndiges mandat var utydelig.

Ingen av de involverte stilte spørsmål ved de åpenbare manglene. Det som ble avgjørende for saken, var at en varsler internt i politiet tipset bistandsadvokaten, som igjen satte en gammel Kripos-etterforsker på saken. Våren 2014 ble saken gjenopptatt. Jentas stefar er nå siktet for forsettlig drap. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Saken avslører en skremmende tilstand i et norsk politidistrikt. Dette er ikke et politi man kan ha tillit til. Dette er ikke rettssikkerhet.

Norge står overfor en politireform. Regjeringa er på overtid med å levere den til Stortinget, men det er allerede klart at det vil bli færre politidistrikt og færre lensmannskontor enn i dag. En hovedbegrunnelse for reformen har vært behovet for økt beredskap, som ble avdekket etter 22. juli-terroren. Monika-saken viser at kvalitetsfokuset må være bredere. Større politidistrikter må bety bedre tilgang på kompetanse og kapasitet til å forebygge og avdekke alle typer alvorlig kriminalitet. Rettssikkerheten må være lik for alle, uansett hvem man er og hvor man bor.