- En reise på papiret

- Jeg har skrevet ei bruksbok om St. Petersburg for dem som vil reise, og en reiseskildring for dem som vil reise på papiret, sier Morten Strand.

Han ser byen ved Neva som et uttrykk for spenningen mellom det europeiske og asiatiske, mellom det moderne og det overtroiske - to sider av det russiske samfunnet som har levd side om side.

- Det er disse motsetningene som trer fram i en skikkelse som Rasputin. Denne hellige idioten, denne mongolsk-sibirske sjamanen som var en så viktig forutsetning for revolusjonen, framholder Morten Strand.

Men framfor alt er det kunsten og arkitekturen i St. Petersburg som fascinerer. Morten Strand minner om at Vinterpalasset etter Louvre er Europas viktigste museum med verdens største samling av fransk impresjonisme. St. Petersburg er også dikternes og komponistenes by.

- I et kapittel følger jeg Dmitrij Dostojevskij, dikterens oldebarn. Og jeg skriver om de tre store moderne komponistene Stravinskij, Sjostakovitsj og Prokofjev, som alle vokste opp i St. Petersburg.

- Du ser også framover?

- Framtida er som paradokset Putin. På den ene sida vil han omgås Vestens politikere på en likeverdig og åpen måte. På den annen side styrer han et regime som viser tegn til isolasjon, som lukker seg inne.

Sånn sett lever ennå spenningen mellom det europeiske og det asiatiske, sier Morten Strand, Dagbladets Russland-medarbeider, som snart vender tilbake til denne byen han er så glad i - for å skrive om livet i et munkekloster.

BYPORTRETT: Morten Strand i St. Petersburg, byen speiler spenningen mellom det asiatiske og det europeiske Russland.